kolegium redakcyjne internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (dyrektor CARS i kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor naczelny i nadzór nad „Serią Antymonopolową” oraz redaktor tematyczny ds. prewencyjnej kontroli koncentracji; e-maile: skoczny@wz.uw.edu.pl; tadeuszskoczny@gmail.com; tel. (+48 22) 55 34 126; tel. kom. 604 759 706.

Dr hab. Anna Fornalczyk (partner firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz redaktor tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail afornalczyk@comper.com.pl; tel. kom. 601 293 922.

Prof. dr hab. Stanisław Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – zastępca redaktora naczelnego, nadzór nad „Serią Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności i mediów oraz redaktor jednego zeszytu regulacyjnego; e-maile: piatek@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 601 214 611.

Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny; e-mail: wierzbiński@mail.wz.uw.edu.pl; tel. kom. 602 24 55 91.

Dr Maciej Bernatt (adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – red. tematyczny ds. reguł wdrażania prawa ochrony konkurencji i redaktor jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl.

Dr Marzena Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczny ds. regulacji energetycznej oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl; tel. kom. 601 482 488.

Dr Stefan Akira Jarecki (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Ministerstwo Rozwoju) – redaktor tematyczny ds. regulacji transportowej oraz współredaktor jednego z zeszytu „Serii Regulacyjnej”); e-mail: stefan_jarecki@poczta.fm

Prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) – redaktor tematyczna ds. porozumień ograniczających konkurencję oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: agathajur@o2.pl; tel. kom. 501 060 776.

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek (Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie) – redaktor tematyczny ds. nadużywania pozycji dominującej e-mail: kohutek@gmx.net; tel. kom. 600 346 215.

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – redaktor tematyczna ds. prawa ochrony konkurencji zagranicą i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl; tel. kom. 608 777 236.

Dr Jan Walulik (adiunkt w CARS) – redaktor tematyczny w dziedzinie regulacji lotniczej oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: jwalulik@wz.uw.edu.pl; tel. kom.: 607 559 689.

Nina Łazarczyk (Koordynator Krajowy CARS) – redaktor techniczny; tel. (22).55.34.126.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001