recenzenci internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR

Recenzenci artykułów w numerach 1-8/2015 iKAR

Dr Maciej Bernatt – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Mateusz Błachucki – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Anna Budnik – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – Narodowy Instytut Audiowizualny

Dr Ziemowit Cieślik – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko – WPiA, Uniwersytet Jagielloński

Dr Mariusz Czyżak – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Łukasz Dubiński – WPiA, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Filip Elżanowski – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Anetta Głowacka – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska – WPiA, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA – Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Marcin Król – Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Łukasz Kryśkiewicz – Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

Dr Eligiusz Krześniak – Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak

Dr Ewa Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Dominik Lubasz – Kancelaria Lubasz i Wspólnicy, Łódź

Dr Bartosz Majchrzak – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz – WPPKiA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Monika Namysłowska – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Bartek Nowak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab., prof. UŚl. Mirosław Pawełczyk – WPiA, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB– WP, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight

Dr hab. Małgorzata Sieradzka – WPiA, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Jarosław Sroczyński – Kancelaria Markiewicz Sroczyński

Dr Rafał Stankiewicz - WPiA, Uniwersytet Warszawski

Prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr Szymon Syp – Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Dr Mariusz Szyrski – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Bartosz Turno – Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

Dr Krzysztof Wojciechowski – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Dominik Wolski – Dział Pawny Jeronomi Martens

Dr Maciej Zachariasiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Recenzenci artykułów w numerach 1-9/2014 iKAR

Dr Iwo Augustyński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Michał Będkowski-Kozioł – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Mateusz Błachucki – Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Mateusz Chołodecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ziemowit Cieślik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sylwia Ciszewska – Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dr Mariusz Czyżak – Urząd Komunikacji Elektronicznej W Warszawie

Dr Tomasz Długosz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Łukasz Dubiński – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Maciej Etel – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Wojciech Federczyk – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Anna Fornalczyk – COMPER Łódź

Maciej Fornalczyk – COMPER Łódź

Dr Beata Giesen – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anetta Głowacka – (Instytut Histotii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Sławomir Godek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Łukasz Grzejdziak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Dominika Ewa Harasimiuk – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Stefan Jarecki – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej w Warszawie

Dr Marek Jaśkowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu

Prof. UG dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Jakub Kociubiński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Natalia Kohtamäki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Anna Konert – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Daria Kostecka-Jurczyk – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. INP PAN dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Politechnika Gdańska

Dr Marcin Król – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Łukasz Kryśkiewicz – Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej w Warszawie

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Wierzbowski Evershedes

Dr Ewa Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Joanna A. Luzak – Uniwersytet w Amsterdamie

Dr Dominik Lubisz – Lubisz i Wspólnicy

Dr Tomasz Machelski – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Bartosz Majchrzak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Marek Martyniszyn – Queens University, Belfast

Dr Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiwicz – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. UŁ dr hab. Monika Michalska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Monika Namysłowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Magdalena Ogorzałek – European University Institue, Florencja

Dr Robert Oktaba – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Magdalena Olczyk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Małgorzata Olszak – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Anna Piszcz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku

Małgorzata Pitala – Dyrekcja Generalna KE ds. Konkurencji, Bruksela

Dr Piotr Podsiadło – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr. hab. Paweł Podrecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Joanna Rutecka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Rafał Sikorski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ewa Skibińska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jarosław Sroczyński – Markiewicz Sroczyński, Kraków

Dr Rafał Stankiewicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Mariusz Swora – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Karolina Sztobryn – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Mariusz Szyrski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Renata Śliwa – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Bartosz Turno – Wierciński Kwieciński Bahr, Warszawa

Dr hab. Paweł Wajda – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Dorota Wojtczak-Samoraj – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Dominik Wolski – Jeronimo Martins, Warszawa

Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anna Zalcewicz – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Recenzenci artykułów w numerach 1-8/2013 iKAR

Dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Jerzy Baehr – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny

Dr Cezary Banasiński – docent w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy

Prof. UE dr hab. Bożena Borkowska – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Dr Katarzyna Bożekowska-Zawisza – Komisja Europejska

Dr Dariusz Bucior – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Filip Elżanowski – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UŚ dr hab. Bernadetta Fuchs – WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Krystyna Kowalik-Bańczyk – INP PAN

Dr Marcin Król – Szkoła Głowna Handlowa

Dr Katarzyna Kurzepa-Dedo – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Ewa M. Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Piotr Lissoń – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Marek Martyniszyn – Queen’s University Belfast (UK)

Dr Aleksander Maziarz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki

Dr hab. Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. UJ dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Mec. Jarosław Sroczyński – Markiewicz & Sroczyński

Dr Renata Śliwa – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Wydział PiNS Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej

Dr Michał Zajfert – INE PAN

Dr Anna Zientara – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci artykułów w numerach 1-6/2012 iKAR

Dr Tomasz Bagdziński – Załęska i Wspólnicy

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego

Dyr. Mariusz Busiło – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Anna Brzezińska-Rawa – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Marek Kolasiński – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Małgorzata Kozak – radca prawny

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Monika Namysłowska –WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Rafał Poździk – WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Marta Sendrowicz – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Domański Zakrzewski Palinka

Dr Aleksander Werner – Szkoła Główna Handlowa

Dr Ewa Wojtaszek-Mik – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001