W numerze 8/2017 iKAR od redakcjiPrzewaga kontraktowa, czyli o nowej misji UOKiK (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej Piotr Adamczewski, 100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej Przewaga kontraktowa dostawców lub nabywców towarów i jej nieuczciwe wykorzystywanie w regulacjach niemieckich i francuskich – wskazówki dla polskiej praktyki i ustawodawcy? Michał Roszak, Bartosz Turno, Przewaga kontraktowa dostawców lub nabywców towarów i jej nieuczciwe wykorzystywanie w regulacjach niemieckich i francuskich – wskazówki dla polskiej praktyki i ustawodawcy? Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii Grzegorz Koguciuk, Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontrakt Agnieszka Staszek, Mateusz Mroczek, Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców żywności – przykłady praktyk potencjalnie zakazanych Antoni Bolecki, Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców żywności – przykłady praktyk potencjalnie zakazanych Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli incydentalnej Bartosz Wyżykowski, Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli incydentalnej

Prawo konkurencji na świecie

Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji Konrad Kohutek, Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji

Przegląd prawa i orzecznictwa

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, czyli o potrzebie uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym Ilona Szwedziak-Bork, Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, czyli o potrzebie uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym Niezapowiedziana kontrola Prezesa UOKiK – nowy standard pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej. Niezapowiedziana kontrola Prezesa UOKiK – nowy standard pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej.
Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 7 marca 2017 r., XVII Amz 15/17
(Piotr Skurzyński, Maciej Gac)
Następstwo prawne w toku lub po zakończeniu postępowania przed Prezesem UOKiK a przekształcenia kapitałowe stron. Następstwo prawne w toku lub po zakończeniu postępowania przed Prezesem UOKiK a przekształcenia kapitałowe stron.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SK 15/16
(Elżbieta Krajewska)
Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji. Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2017 r., III SK 39/16
(Maciej Bernatt)
Kiedy kara jest nieproporcjonalna? Kiedy kara jest nieproporcjonalna?
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16
(Marcin Mleczko)

Sprawozdania

Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the NCAs and Beyond Międzynarodowe seminarium – Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the NCAs and Beyond, Warszawa, Wydział Zarządzania UW, 28 kwietnia 2017 r.
(Marcin Mleczko)
6. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji 6. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji, Białystok, 27 kwietnia 2017 r.
(Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)Pobierz cały numer

91. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001