W numerze 5/2019 iKAR od redakcji O prawie o obligacjach i jego zmianach (od redaktorów prowadzących)

Artykuły

Agent emisji obligacji Tomasz Sójka, Adrian Rycerski, Agent emisji obligacji O dostępnych trybach emisji obligacji Jarosław Szewczyk, O dostępnych trybach emisji obligacji Oferowanie obligacji jako instrumentu finansowego Joanna Róg-Dyrda, Oferowanie obligacji jako instrumentu finansowego Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji Wojciech Nowosad, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji Obowiązki emitentów związane z emisją, obsługą i wykupem obligacji – zagadnienia wybrane Rafał Woźniak, Obowiązki emitentów związane z emisją, obsługą i wykupem obligacji – zagadnienia wybrane Anulowanie wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 – ramy regulacyjne Aleksander Kowalski, Anulowanie wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 – ramy regulacyjne Zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy – zagadnienia wybrane Angelina Stokłosa, Zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy – zagadnienia wybrane Zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji Szymon Syp, Zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji

Przegląd prawa i orzecznictwa

Moment zawarcia umowy o administrowanie zabezpieczeniami obligacji Wojciech Chabasiewicz, Moment zawarcia umowy o administrowanie zabezpieczeniami obligacji

Przegląd piśmiennictwa

Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji Tomasz Sójka, Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018 (Angelina Stokłosa, Szymon Syp)

Sprawozdania

Kongres Obligacji Korporacyjnych, Warszawa, 21–22 października 2019 roku Kongres Obligacji Korporacyjnych, Warszawa, 21–22 października 2019 roku (Krzysztof Dziubiński)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 6(8)Pobierz cały numer

111. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001