Zmiany dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ujętych w Prawie telekomunikacyjnym ????????Pobieranie tzw. opłat półkowych w Polsce. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji? (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat Maciej Bernatt, Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat Interpretacja art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk w świetle koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego Paweł Kamela, Interpretacja art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk w świetle koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego Opłaty półkowe” – między reżimem prywatno- i publicznoprawnym – polemika systemowaMałgorzata Modzelewska de Raad, Pola Karolczyk, „Opłaty półkowe” – między reżimem prywatno- i publicznoprawnym – polemika systemowa Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedażyDominik Wolski, Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży Opłaty półkowe” z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawaGrzegorz Kaniecki, „Opłaty półkowe” z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa Dopuszczalność stosowania bonusów (premii pieniężnych), opustów i rabatów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznkPaweł Węc, Dopuszczalność stosowania bonusów (premii pieniężnych), opustów i rabatów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk Kategoria korzyści jako przesłanka oceny ekwiwalentności świadczeń w stosowaniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznkCezary Banasiński, Kategoria korzyści jako przesłanka oceny ekwiwalentności świadczeń w stosowaniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk Ekonomiczne przesłanki opłat dodatkowych oraz zagadnienie eliminacji z rynku w działalności sieci handlowychMaciej Fornalczyk, Ekonomiczne przesłanki opłat dodatkowych oraz zagadnienie eliminacji z rynku w działalności sieci handlowych Rodzaje i formy kształtowania rozliczeń między dostawcą a przedsiębiorcą handlowym w praktyce a orzecznictwo sądówLesław Kański, Rodzaje i formy kształtowania rozliczeń między dostawcą a przedsiębiorcą handlowym w praktyce a orzecznictwo sądów Rabat retroaktywny a tzw. opłata półkowa: potrzeba racjonalizacjiJarosław Sroczyński, Rabat retroaktywny a tzw. opłata półkowa: potrzeba racjonalizacji

Varia

Wykaz orzeczeń sądowych Wykaz orzeczeń sądowych Wykaz podstawowej literatury Wykaz podstawowej literatury Sprawozdanie z konferencji pn. Pobieranie tzw. opłat półkowych Sprawozdanie z konferencji pn. Pobieranie tzw. opłat półkowych. Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji? (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 19.03.2013) (Sandra Sekuła-Barańska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

opłaty półkowePobierz cały numer

33. publikacja Programu Wydawniczego CARS
16. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001