kolegium redakcyjne internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – redaktor naczelna, redaktor tematyczna ds. prawa ochrony konkurencji zagranicą i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl; tel. kom. 608 777 236.

Dr hab. Anna Fornalczyk (partner firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz red. tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail: afornalczyk@comper.com.pl; tel. kom.: 601 293 922.

Prof. dr hab. Stanisław Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – zastępca redaktora naczelnego, nadzór na „Serią Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności i mediów i redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: piatek@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 601 214 611.

Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny; e-mail: wierzbiński@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 602.24.55.91.

Dr Maciej Bernatt (adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor tematyczny ds. wdrażania reguł konkurencji i redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 603 608 432.

Dr Marzena Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczna ds. regulacji energetycznej i redaktor prowadząca jednego numeru „Serii Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl; tel. kom.: 601 482 488.

Prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) – redaktor tematyczna ds. porozumień ograniczających konkurencję i redaktor prowadząca jednego zeszytu «Serii Antymonopolowej»; e-mail: agathajur@o2.pl; tel. kom.: 501 060 776.

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiegov Prawa Gospodarczego WPiA UŁ) – redaktor tematyczna ds. ochrony konsumentów i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl; tel. Kom. 502 345 132.

Dr Jan Walulik (adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor tematyczny ds. regulacji lotniczej i redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: jan@walulik.aero; tel. kom. 607 559 689.

Nina Łazarczyk (Koordynator Krajowy CARS) redaktor techniczna; e-mail: nlazarczyk@wz.uw.edu.pl; tel. stacj. (22) 55 34 126.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001