W numerze 4/2014 iKAR Temat konsumenta był już poruszany na łamach iKAR, lecz dopiero niniejszy numer został
po raz pierwszy w całości poświęcony prawu konsumenckiemuKonsument! (od redaktor prowadzącej)

Artykuły

Problem z pojęciem umowy sprzedaży w nowej ustawie o prawach konsumenta – zagadnienie umów mieszanych z obowiązkiem świadczenia usługi Fryderyk Zoll, Problem z pojęciem umowy sprzedaży w nowej ustawie o prawach konsumenta – zagadnienie umów mieszanych z obowiązkiem świadczenia usługi Niedozwolone postanowienia wzorców umów zawieranych z konsumentami – zmienne tendencje w polskim orzecznictwie sądowym Anna Oponowicz, Niedozwolone postanowienia wzorców umów zawieranych z konsumentami – zmienne tendencje w polskim orzecznictwie sądowym O roszczeniach konsumentów w przypadku niezgodności towaru z umową po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Weber i Putz Joanna A. Luzak, O roszczeniach konsumentów w przypadku niezgodności towaru z umową po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Weber i Putz Zalecenie Komisji dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń (collective redress). W jaki sposób dokonać jego implementacji w Polsce? Anna Piszcz, Zalecenie Komisji dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń (collective redress). W jaki sposób dokonać jego implementacji w Polsce? Identyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym. Małgorzata Sieradzka, Identyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie unijnym – nowe rozwiązania prawne (dyrektywa 2013/11/UE w sprawie ADR oraz rozporządzenie nr 524/2013 w sprawie ODR) Jagna Mucha, Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie unijnym – nowe rozwiązania prawne (dyrektywa 2013/11/UE w sprawie ADR oraz rozporządzenie nr 524/2013 w sprawie ODR) Przesłanki uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Izabela Wesołowska, Przesłanki uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce (Maciej Godyń) Prawo odstąpienia od umowy w ustawie o prawach konsumenta na przykładzie biletów wstępu Prawo odstąpienia od umowy w ustawie o prawach konsumenta na przykładzie biletów wstępu (Teresa Kaczyńska) Projekt reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych Projekt reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych (Michał Strzelecki) Analiza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE Analiza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w 2013 r. dotyczących dyrektywy 2005/29/WE o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym (Dominika Harasimiuk) Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 2013 r. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 2013 r. (Anna Oponowicz)

Przegląd piśmiennictwa

Digital Consumers and the Law: Towards a Cohesive
European Framework Natali Helberger, Lucie Guibault, Marco Loos, Chantal Mak, Lodewijk Pessers, Bart van der Sloot, Digital Consumers and the Law: Towards a Cohesive European Framework, Wolters Kluwer Law & Business 2013, ss. 284 (Katarzyna Klafkowska-Waśniowska) Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 394 (Anna Piszcz)

Sprawozdania

Second Annual Conference on the Unfair Commercial Practice Directive. Second Annual Conference on the Unfair Commercial Practice Directive. Budapeszt, Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmány’ego, 13.03.2014 r. (Joanna Luzak) Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian, Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian, Warszawa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 18.03.2014 r. (Monika Namysłowska). The Image(s) of the ‘Consumer’ in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law The Image(s) of the ‘Consumer’ in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law, St Anne’s College, Oxford, 27–28 marca 2014 r. (Monika Namysłowska).

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 4(3)Pobierz cały numer

47. publikacja Programu Wydawniczego CARS
26. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001