W numerze 7/2015 iKAR od redakcjiNowe usługi medialne w zmieniającym się porządku prawnym (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Status prawny mediów spersonalizowanych Jędrzej Skrzypczak, Status prawny mediów spersonalizowanych Status prawny telewizji hybrydowej na gruncie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji Tomasz Zdzikot, Status prawny telewizji hybrydowej na gruncie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych Prawa do transmisji z ważnych wydarzeń w świetle prawa Unii Europejskiej Małgorzata Pęk, Prawa do transmisji z ważnych wydarzeń w świetle prawa Unii Europejskiej Regulacja audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Nowe rozwiązania dla „nowych mediów”? Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Regulacja audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Nowe rozwiązania dla „nowych mediów”? Rozprowadzanie programów jako usługa telekomunikacyjna Stanisław Piątek, Rozprowadzanie programów jako usługa telekomunikacyjna Ochrona prywatności w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ochrona prywatności w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie Archiwa audiowizualne telewizji publicznej – od sejfu do kreatywności Robert Kroplewski, Archiwa audiowizualne telewizji publicznej – od sejfu do kreatywności Zasadność wnoszenia opłat za rezerwację częstotliwości dla operatora multipleksu w okresie przed przyznaniem koncesji na rozpowszechnianie programów Artur Salbert, Anna Żochowska-Sychowicz, Zasadność wnoszenia opłat za rezerwację częstotliwości dla operatora multipleksu w okresie przed przyznaniem koncesji na rozpowszechnianie programów

Przegląd prawa i orzecznictwa

Polska lista ważnych wydarzeń i kontekst jej powstania Albert Woźniak, Polska lista ważnych wydarzeń i kontekst jej powstania Materiały wideo na stronie internetowej gazety a stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Materiały wideo na stronie internetowej gazety a stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie C347/14 – New Media Online GmbH
(Andrzej Nałęcz)

Przegląd piśmiennictwa

Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej. Warszawa 2013, s. 356 (Michał Możdżeń-Marcinkowski)

Sprawozdania

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015–2020 Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015–2020 (Wojciech Dziomdziora) Sprawozdanie z piątego spotkania w Dyrekcji Generalnej ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych na temat samo- i współregulacji Sprawozdanie z piątego spotkania w Dyrekcji Generalnej ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych na temat samo- i współregulacji (Bruksela, 12 czerwca 2015 r.) (Lidia Żebrowska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 7(4)Pobierz cały numer

65. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001