badania naukowe CARS

CARS prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz przygotowuje ekspertyzy naukowe w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej, głównie sektorów sieciowych (transport, energetyka, telekomunikacja) i szczególnych (usług finansowych, audiowizualnych i farmaceutycznych). Są to głównie badania prawnicze, ekonomiczne lub interdyscyplinarne.

Działalność badawcza CARS obejmuje badania statutowe i własne WZ UW i jego pracowników. Strategia CARS na najbliższe lata przewiduje pozyskiwanie krajowych i europejskich grantów publicznych. CARS oferuje także przeprowadzenie badań zleconych lub sponsorowanych przez instytucje publiczne i podmioty gospodarcze.

Zob. więcej na stronie CARS

W ramach doradztwa CARS oferuje przygotowanie ekspertyz dla instytucji publicznych oraz firm. Ekspertyzy te mają zawsze walor publiczny (są ogólnie dostępne ze strony internetowej CARS).

Zob. więcej na stronie CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001