CARS realizuje instytucjonalny program wydawniczy

CARS realizuje instytucjonalny program wydawniczy ukierunkowany głównie na dwa rodzaje publikacji: periodyki oraz wydawnictwa zwarte (książki indywidualne i zbiorowe).

Od 2008 r. CARS wydaje periodyk Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies.

Niniejszy internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny jest wydawany od 2012 r.

Od 1 kwietnia 2016 r. oba periodyki są dostępne także w bibliotekach elektronicznych i bazach danych C.H.Beck Polska oraz Wolters Kluwer Polska.

W serii wydawniczej „Podręczniki i Monografie” CARS wydawane są recenzowane publikacje książkowe poświęcone różnym aspektom prawa i ekonomii ochrony konkurencji oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej.

Zob. więcej na stronie CARS.

Wszystkie publikacje CARS w wersji papierowej są dostępne za pośrednictwem:
Biblioteki Wydziałowej Tomasz Biel, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48 22) 55 34 146; kom. (48) 501 367 976; e-mail: tbiel@wz.uw.edu.pl.
Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67; tel. (+48 22) 822 90 41; fax (+ 48 22) 823 64 67; e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001