CARS organizuje zarówno tradycyjne konferencje naukowe i seminaria

W celu upowszechniania wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji a także prokonkurencyjnej regulacji sektorowej a także inspirowania dyskusji środowiskowych nad tymi zagadnieniami, CARS organizuje zarówno tradycyjne konferencje naukowe i seminaria, w tym stanowiące podsumowanie projektów badawczych i wydawniczych, jak i warsztaty środowiskowe.

Samodzielnie lub we współpracy z partnerami naukowymi CARS organizuje tradycyjne konferencje naukowe międzynarodowe (raz w roku) lub krajowe (ca trzy razy w roku).

Np. w czerwcu 2014 r. CARS zorganizował w Warszawie IX ASCOLA CONFERENCE 2014.

Zob. więcej na stronie CARS

Np. w kwietniu 2015 r. CARS zorganizował PIERWSZY POLSKI KONGRES PRAWA KONKURENCJI (1. PKPK).

Zob. więcej na stronie CARS

Samodzielnie lub we współpracy z polskimi władzami regulacyjnymi lub innymi podmiotami (gospodarczymi, kancelariami prawniczymi czy firmami doradczymi) organizowane są także środowiskowe „Debaty CARS” oraz „Warsztaty CARS”, mające stanowi platformę dyskusji nad ważnymi problemami praktyki antymonopolowej lub regulacyjnej lub planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich lub unijnych.

Zob. więcej na stronie CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001