CARS prowadzi szkolenia W obszarze ochrony konkurencji oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej

Udział CARS w kształceniu kadr polega na patronowaniu studiom podyplomowym, prowadzeniu Otwartego Seminarium Doktoranckiego (OSD) oraz prowadzeniu szkoleń, w tym w ramach Szkoły Ekonomii dla Prawników.

W ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” WZ UW CARS podejmuje próby organizowania studiów podyplomowych ARIS z zakresu prawa i ekonomii ochrony konkurencji i/lub prawa i ekonomii regulacji dla kadr instytucji publicznych i firm.

Zob. więcej na stronie ARIS

OSD realizuje formułę otwartych spotkań naukowych, podczas których odbywają się dyskusje nad założeniami, tezami lub fragmentami rozpraw doktorskich przygotowywanych na WZ UW lub na innych uczelniach.

Zob. więcej na stronie CARS

Prowadzone w ramach „Szkoły Ekonomii dla Prawników” oraz poza nią szkolenia CARS uwzględniają praktykę stosowania przepisów antymonopolowych i/lub regulacyjnych na określonym rynku produktowym lub usługowym. CARS organizuje także warsztaty dla sędziów antymonopolowych i pracowników UOKiK.

Zob. więcej na stronie CARS

Od kilku lat CARS organizuje także liczne wykłady gościnne, na które zaprasza wybitnych uczonych i praktyków z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w kraju i z zagranicy.

Zob. więcej na stronie CARS

CARS oferuje także firmom poddanym nadzorowi regulacyjnemu i/lub antymonopolowemu przygotowanie compliance programme.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001