CARS Współpraca krajowa i międzynarodowa

CARS ściśle współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz z wszystkimi polskimi regulatorami sektorowymi.

Zob. więcej na stronie CARS

Z każdym rokiem CARS poszerza swoją działalność o nowe inicjatywy wykraczające poza Polskę. Badania i konferencje naukowe oraz publikacje CARS coraz częściej obejmują problematykę ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej regulacji sektorowej na obszarze państw Europy Środkowej i Wschodniej.

W roku 2013 CARS wyszedł z inicjatywą ustanowienia akademickiej platformy naukowej CRANE (Competition Law and Regulation. Academic Network. Europe), do której zaproszone zostały instytucje i osoby z państw naszego regionu, w tym z nowych państw Unii Europejskiej i państw do niej aspirujących.

CARS zamierza także pomagać w tworzeniu środowisk naukowych i wspieraniu przez nie organów ochrony konkurencji i konsumentów oraz organów regulacyjnych w Gruzji, Ukrainie i Mołdowie (projekt GUM-P).

Zob. więcej na stronie CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001