W numerze 1/2016 iKAR od redakcjiZmiany, zmiany, zmiany… (od redaktor numeru)

Artykuły

Wertykalne porozumienia cenowe typu RPM w kontekście rynku książki Jarosław Fidala, Wertykalne porozumienia cenowe typu RPM w kontekście rynku książki Nieantymonopolowa kontrola koncentracji na rynku audiowizualnym, nieruchomości i farmaceutycznym Piotr Semeniuk, Nieantymonopolowa kontrola koncentracji na rynku audiowizualnym, nieruchomości i farmaceutycznym Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji Joanna Lenart, Teresa Kaczyńska, Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji Tajemniczy klient jako nowe narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Ewa Mandrosz, „Tajemniczy klient” jako nowe narzędzie w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Samoregulacja działalności reklamowej w Polsce – szanse oraz zagrożenia dla ochrony konkurencji i konsumentów Marcin Kolasiński, Samoregulacja działalności reklamowej w Polsce – szanse oraz zagrożenia dla ochrony konkurencji i konsumentów Internet jako miejsce czynów nieuczciwej konkurencji – problematyka prawnej ochrony domeny internetowej przedsiębiorcy Anna Tworkowska-Baraniuk, Internet jako miejsce czynów nieuczciwej konkurencji – problematyka prawnej ochrony domeny internetowej przedsiębiorcy

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego Kinga Bryl, Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego Nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych dla porozumień transferu technologii – jakie porozumienia z niego skorzystają? Magdalena Knapp, Nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych dla porozumień transferu technologii – jakie porozumienia z niego skorzystają? Zasada proporcjonalności przy wymierzaniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa konkurencji. Analiza metody obliczania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa na przykładzie Unii Europejskiej, Turcji oraz Polski Aleksandra Kłoczko, Zasada proporcjonalności przy wymierzaniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa konkurencji. Analiza metody obliczania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa na przykładzie Unii Europejskiej, Turcji oraz Polski Private enforcement w Niemczech – przegląd orzecznictwa Mariusz Motyka-Mojkowski, Private enforcement w Niemczech – przegląd orzecznictwa Klauzule antykonkurencyjne w umowach najmu lokali wielkopowierzchniowych w galeriach handlowych. Klauzule antykonkurencyjne w umowach najmu lokali wielkopowierzchniowych w galeriach handlowych.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C-345/14 SIA Maxima Latvija przeciwko Konkurences padome (Olga Stefanowicz)
Standard prawny oceny wertykalnych porozumień cenowych polegających na ustalaniu sztywnych (lub minimalnych) cen odsprzedaży na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Standard prawny oceny wertykalnych porozumień cenowych polegających na ustalaniu sztywnych (lub minimalnych) cen odsprzedaży na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Glosa częściowo aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., III SK 21/11 (Agata Zawłocka-Turno, Bartosz Turno)
Czy przeniesienie pliku do folderu „kosz” stanowi naruszenie obowiązku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK? Czy przeniesienie pliku do folderu „kosz” stanowi naruszenie obowiązku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK?
Wyrok Sądu Apelacyjnego Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., VI ACa 446/14 (Radosław Niwiński)
Możliwość miarkowania kary pieniężnej wymierzonej przedsiębiorcy. Możliwość miarkowania kary pieniężnej wymierzonej przedsiębiorcy.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI ACa 1515/13 (Justyna Pilśnik) .

Przegląd piśmiennictwa

Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 329 (Sławomir Dudzik)

Sprawozdania

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, Łódź, 9 grudnia 2015 r. (Marcin Kraśniewski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8(4)Pobierz cały numer

65. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001