W numerze 4/2016 iKAR od redakcjiRegulacje prawa energetycznego i lotniczego – aktualne problemy (od redaktor prowadzącej).)

Artykuły

Energetyka
Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Nina Wielgosz, Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne Sonia Auguścik, Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła Ilona Szwedziak-Bork, Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła Zakres i formy współpracy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Elżbieta Małecka, Zakres i formy współpracy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Lotnictwo cywilne
Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej Telesfor Marek Markiewicz, Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – analiza wybranych zagadnień. Mateusz Osiecki, Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – analiza wybranych zagadnień.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia. Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15
(Anis Ben Amer, Tomasz Feliszewski)
Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych
w 2015 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz). Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych
w 2015 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz). Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2015 r. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz). Bibliografi a prawa energetycznego 2015/2016 Bibliografi a prawa energetycznego 2015/2016 (Anna Janosz)

Sprawozdania

New Rules for Contracts in the Digital Single Market Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Konsumenckiej, 9–10 maja 2016 r., Katowice (Anna Janosz).

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(5)Pobierz cały numer

69. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001