W numerze 6/2016 iKAR od redakcjiOd redaktora prowadzącego

Artykuły

Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego Mateusz Chołodecki, Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? Ewa M. Kwiatkowska, Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne Andrzej Nałęcz, Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu Stanisław Piątek, Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej Maria Dąbrowa, Renata Śliwa, Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej Ewa Galewska, Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona Mariusz Czyżak, Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona

Przegląd prawa i orzecznictwa

Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wojciech Dziomdziora, Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Połączenia do numerów niegeograficznych Połączenia do numerów niegeograficznych
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., C – 397/14
(Łukasz Pirożek)

Przegląd piśmiennictwa

Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Waldemar Hoff) Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych Ewa Galewska, Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer business (Kamil Mieszkowski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 6(5)Pobierz cały numer

72. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001