W numerze 7/2016 iKAR od redakcjiKonkurencja i regulacja dynamicznie zmieniającego się sektora life sciences (od współredaktorów)

Artykuły

Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne w świetle systemu refundacyjnego Marek Świerczyński, Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne w świetle systemu refundacyjnego Zakaz reklamy aptek i ich działalności – geneza wprowadzenia i ocena regulacji Joanna Wiszniewska, Zakaz reklamy aptek i ich działalności – geneza wprowadzenia i ocena regulacji Problematyka reklamy produktów leczniczych w Internecie – krytyczna analiza Mikołaj Rajca, Problematyka reklamy produktów leczniczych w Internecie – krytyczna analiza Sprzedaż leków na odległość – regulacje krajowe Zbigniew Więckowski, Sprzedaż leków na odległość – regulacje krajowe Telemedycyna na tle polskich regulacji prawnych – szansa czy zagrożenie? Monika Chojecka, Adam Nowak, Telemedycyna na tle polskich regulacji prawnych – szansa czy zagrożenie? Odpowiedzialność zbywcy za produkt niebezpieczny sprowadzony przez niego do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ewa Rutkowska, Barbara Trabszys, Odpowiedzialność zbywcy za produkt niebezpieczny sprowadzony przez niego do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej dla pacjentów i płatnika Józef Haczyński, Zofia Skrzypczak, Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej dla pacjentów i płatnika

Przegląd prawa i orzecznictwa

Ograniczenia w sprzedaży przez Internet produktów leczniczych weterynaryjnych dostępnych bez recepty Magdalena Bąkowska, Ograniczenia w sprzedaży przez Internet produktów leczniczych weterynaryjnych dostępnych bez recepty Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem) Jarosław Sroczyński, Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem) Ustalone w Niemczech jednolite ceny dla wydawanych na receptę produktów leczniczych są sprzeczne z prawem Unii. Ustalone w Niemczech jednolite ceny dla wydawanych na receptę produktów leczniczych są sprzeczne z prawem Unii.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 października 2016 r. w sprawie C-148/15: Deutsche Parkinson Vereinigung eV przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Tomasz Kaźmierczak)
Porozumienia pay-for-delay jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel. Porozumienia pay-for-delay jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel.
Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie T-472/13: H. Lundbeck A/S i Lundbeck Ltd. przeciwko Komisji Europejskiej (Paulina Wosik)
Porozumienie ograniczające konkurencję na krajowym rynku świadczeń w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Porozumienie ograniczające konkurencję na krajowym rynku świadczeń w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
Glosa do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RŁO 4/2016 z dnia 1 września 2016 r. (Emilia Kasjanowicz)

Przegląd piśmiennictwa

Instytucje rynku farmaceutycznego R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 450 (Tadeusz Skoczny) Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski Rafał Stankiewicz, Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 455 (Mirosław Pawełczyk)

Sprawozdania

Biologiczne produkty lecznicze Ogólnopolska Konferencja pn. Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Warszawa, 2 grudnia 2016 r. (Natalia Łojko)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8(5)Pobierz cały numer

76. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001