????????????????????

Redakcja iKAR Adres pocztowy:
PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, pok. B-309.
Tel. +48 22 55 34 126; fax. +48 22 55 34 001
Adres e-mail:
ikar@wz.uw.edu.pl
Indywidualne kontakty z redaktorami
(zob. plik „Kolegium Redakcyjne”)

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001