W numerze 3/2017 iKAR od redakcjiKonsument, internauta, pasażer, pacjent (od redaktor numeru)

Artykuły

Udostępnianie wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TS Agnieszka Kubiak-Cyrul, Udostępnianie wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TS Trwały nośnik w obrocie konsumenckim Jan Marek Szczygieł, Trwały nośnik w obrocie konsumenckim Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform internetowych Iga Małobęcka, Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform internetowych O „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 Dorota Ambrożuk, O „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 Uprawnienie podróżnego do odstąpienia od umowy przewozu oraz do jednostronnej zmiany umowy Daniel Dąbrowski, Uprawnienie podróżnego do odstąpienia od umowy przewozu oraz do jednostronnej zmiany umowy Prawa pasażerów autobusów i autokarów jako warunek rozwoju transportu w UE Agata Sobusiak, Prawa pasażerów autobusów i autokarów jako warunek rozwoju transportu w UE

Przegląd prawa i orzecznictwa

Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne Małgorzata Ganczar, Marcin Szewczak, Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej Monika Przybylska, Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej Postępowanie grupowe w sprawach konsumenckich przeciwko przewoźnikom na przykładzie sporów w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej Hanna Misiak, Postępowanie grupowe w sprawach konsumenckich przeciwko przewoźnikom na przykładzie sporów w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej Polityka karania w wybranych decyzjach Prezesa UOKiK dotyczących sektora telekomunikacyjnego Katarzyna Morawska, Polityka karania w wybranych decyzjach Prezesa UOKiK dotyczących sektora telekomunikacyjnego

Przegląd piśmiennictwa

European Contract Law and the Digital Single Market Alberto De Franceschi (red.), European Contract Law and the Digital Single Market, Intersentia, Cambridge–Antwerp–Portland 2016, ss. 266 (Agnieszka Jabłonowska) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego Bogusława Gnela, Kinga Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 317 (Iwona Miedzińska)

Sprawozdania

Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”, Toruń, 16–17 grudnia 2016 r. (Łukasz Maszewski) Prawa konsumenta w teorii i praktyce IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pn. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”, Katowice, 23–24 lutego 2017 r. (Monika Michońska, Marta Pasieka, Sylwia Zemła)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)Pobierz cały numer

81. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001