W numerze 3/2019 iKAR od redakcji Podobieństwa i różnice rynków telekomunikacyjnego i pocztowego (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji – analiza krytyczna Łukasz Gajek, Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji – analiza krytyczna Fundusz kompensacyjny na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym Mateusz Chołodecki, Fundusz kompensacyjny na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym Obowiązki operatorów pocztowych oraz instrumenty przysługujące Prezesowi UKE w zakresie wykrywania i zwalczania praktyk monopolistycznych na rynku pocztowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 Elżbieta Małecka, Obowiązki operatorów pocztowych oraz instrumenty przysługujące Prezesowi UKE w zakresie wykrywania i zwalczania praktyk monopolistycznych na rynku pocztowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 Procedura potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF) – wybrane aspekty prawne Michał Masłowski, Procedura potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF) – wybrane aspekty prawne Fakultatywna odpowiedzialność karnoadministracyjna w świetle nowelizacji prawa telekomunikacyjnego z 10 maja 2018 r. Mariusz Czyżak, Fakultatywna odpowiedzialność karnoadministracyjna w świetle nowelizacji prawa telekomunikacyjnego z 10 maja 2018 r.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019 Tomasz Soika, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019 Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019 Tomasz Soika, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu telekomunikacji w latach 2017–2019 Memorandum skierowane do Sekretarza Stanu, Sekretarza Skarbu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Poczmistrza Generalnego, Przewodniczącego Regulacyjnej Komisji Pocztowej Memorandum skierowane do Sekretarza Stanu, Sekretarza Skarbu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Poczmistrza Generalnego, Przewodniczącego Regulacyjnej Komisji Pocztowej (tłum. Magdalena Kiełkiewicz)

Przegląd piśmiennictwa

Prawo pocztowe. Komentarz M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), Prawo pocztowe. Komentarz,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 1057
(Stanisław Piątek)
Bibliografia prawa pocztowego w Polsce 2017–2018 Bibliografia prawa pocztowego w Polsce 2017–2018 (Mateusz Chołodecki)

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w roku 2018 Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w roku 2018 (Magdalena Kiełkiewicz)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 3(8)Pobierz cały numer

105. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001