W numerze 3/2019 iKAR od redakcji Czy czeka nas zmiana podejścia do porozumień dystrybucyjnych? (od redaktor numeru)

Artykuły

Od wyroku w sprawie Pierre Fabre do decyzji w sprawie Guess. Próba zdefi niowania status quo co do pewnych ograniczeń nakładanych w związku z prowadzeniem dystrybucji selektywnej w Internecie w oczekiwaniu na wynik przeglądu rozporządzenia blokowego Marta Dominika Banaś, Mikołaj Piaskowski, Od wyroku w sprawie Pierre Fabre do decyzji w sprawie Guess. Próba zdefi niowania status quo co do pewnych ograniczeń nakładanych w związku z prowadzeniem dystrybucji selektywnej w Internecie w oczekiwaniu na wynik przeglądu rozporządzenia blokowego Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku e-booków Wojciech Łyszczarz, Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku e-booków Ograniczenia sprzedaży przez Internet w porozumieniach franczyzowych Fabian Elżanowski, Ograniczenia sprzedaży przez Internet w porozumieniach franczyzowych Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia konkurencji w postanowieniach o prawach własności intelektualnej Joanna Kruk-Kubarska, Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia konkurencji w postanowieniach o prawach własności intelektualnej Zobowiązanie do ujawienia istotnych informacji przed zawarciem umowy franczyzy (pre-contractual disclosure obligation). Analiza prawnoporównawcza na tle ustawodawstwa polskiego oraz wybranych jurysdykcji Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Zobowiązanie do ujawienia istotnych informacji przed zawarciem umowy franczyzy (pre-contractual disclosure obligation). Analiza prawnoporównawcza na tle ustawodawstwa polskiego oraz wybranych jurysdykcji Rozwiązywanie umów dystrybucyjnych Olga Sztejnert-Roszak, Rozwiązywanie umów dystrybucyjnych Grupy sprzedażowe jako potencjalna przeciwwaga siły nabywczej grup zakupowych Eliza Iwaniszyn, Grupy sprzedażowe jako potencjalna przeciwwaga siły nabywczej grup zakupowych

Przegląd prawa i orzecznictwa

O ramach analitycznych przy badaniu naruszeń ze względu na cel Jan Polański, O ramach analitycznych przy badaniu naruszeń „ze względu na cel”.
Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r.,
VII AGa 1114/18 (Ski Team)
Zmowy przetargowe – praktyczny przegląd rodzajów ryzyka Antonina Falandysz-Zięcik, Zmowy przetargowe – praktyczny przegląd rodzajów ryzyka.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 listopada 2018 r.,
XVII AmA 26/16
Moment wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję – w chwili wydania czy doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania Anna Żochowska-Sychowicz, Moment wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję – w chwili wydania czy doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania? Wyrok SOKiK z 6 czerwca 2018 r., XVII AmA 48/15

Przegląd piśmiennictwa

Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Modzelewska de Raad, Olga Sztejnert-Roszak, Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska – Polska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Modzelewska de Raad, Olga Sztejnert-Roszak, Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska – Polska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdanie

VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11–13 kwietnia 2019 roku VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11–13 kwietnia 2019 roku (Grzegorz Materna) Seminarium naukowe pt. Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego, Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku Seminarium naukowe pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”, Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku (Artur Szmigielski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)Pobierz cały numer

106. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001