W numerze 5/2019 iKAR od redakcji Regulacja i bezpieczeństwo w energetyce (od redaktorów prowadzących) od redakcji Nagroda Naukowa CARS 2019 (regulacyjna) dla dr hab. Marzeny Czarneckiej

Artykuły

W poszukiwaniu optymalnego prawodawcy. Dylematy regulacji i deregulacji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa Mariusz J. Golecki, W poszukiwaniu optymalnego prawodawcy. Dylematy regulacji i deregulacji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój energetyki regionalnej Rafał Dzikowski, Władysław Mielczarski, Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój energetyki regionalnej Usługa na infrastrukturalnych rynkach paliw i energii w świetle swobody przedsiębiorczości i swobody usług Zdzisław Muras, „Usługa” na infrastrukturalnych rynkach paliw i energii w świetle swobody przedsiębiorczości i swobody usług Wpływ wejścia w życie MiFID II na ryzyko funkcjonowania spółek energetycznych w Polsce Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Daniel Borkowski, Wpływ wejścia w życie MiFID II na ryzyko funkcjonowania spółek energetycznych w Polsce Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w świetle prawa ochrony konkurencji i konsumentów Jarosław Sroczyński, Agnieszka Staszek, Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w świetle prawa ochrony konkurencji i konsumentów Wniosek o certyfi kację jednostki rynku mocy do aukcji głównej i aukcji dodatkowych jako element prawidłowości rynku mocy Marcin Kraśniewski, Wniosek o certyfi kację jednostki rynku mocy do aukcji głównej i aukcji dodatkowych jako element prawidłowości rynku mocy Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Jarosław Greser, Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Nowe instrumenty wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oparte na stałej cenie zakupu – zagadnienia wybrane Marcin Trupkiewicz, Nowe instrumenty wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oparte na stałej cenie zakupu – zagadnienia wybrane Ustawa o kontroli niektórych inwestycji jako mechanizm zapewniający bezpieczeństwo energetyczne Michał Bałdowski, Ustawa o kontroli niektórych inwestycji jako mechanizm zapewniający bezpieczeństwo energetyczne RODO a proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nieprawidłowości z nim związane Paweł K. Domagała, RODO a proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nieprawidłowości z nim związane

Przegląd prawa i orzecznictwa

OWyłączenia stosowania dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – przegląd prawa i orzecznictwa unijnego w zarysie Ignacio Herrera-Anchustegui, Marcin Kraśniewski, Wyłączenia stosowania dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – przegląd prawa i orzecznictwa unijnego w zarysie

Z warsztatów studenckich

Decyzja o wstrzymaniu użytkowania dużego obiektu energetycznego spalania – ważenie interesu publicznego i prywatnego Wiktoria Pogorzała, Michał Pytkowski, Decyzja o wstrzymaniu użytkowania dużego obiektu energetycznego spalania – ważenie interesu publicznego i prywatnego Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Polsce – wybrane aspekty Mateusz Czuba, Michał Wielec, Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Polsce – wybrane aspekty Status prawny hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników – projektowane rozwiązania i wzorce zagraniczne Maciej Groblewski, Michał Pater, Status prawny hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników – projektowane rozwiązania i wzorce zagraniczne

Sprawozdanie

Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, 23–24 maja 2019 r. (Maciej Groblewski, Michał Pater, Wiktoria Pogorzała, Michał Pytkowski, Michał Wielec)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 5(8)Pobierz cały numer

107. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001