W numerze 8/2019 iKAR od redakcji O ochronie konsumenta na rynku słów kilka (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Nowy model ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE i możliwości jego wdrożenia do prawa polskiego Jagna Mucha, Nowy model ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE i możliwości jego wdrożenia do prawa polskiego Bezpieczeństwo konsumentów w świecie gospodarki współpracy z perspektywy prawa Unii Europejskiej – analiza wybranych problemów Anita Kucharska, Bezpieczeństwo konsumentów w świecie gospodarki współpracy z perspektywy prawa Unii Europejskiej – analiza wybranych problemów Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej, a gwarancja skutecznej ochrony interesów konsumenta Beata Sieńko-Kowalska, Obowiązek badania przez sąd krajowy z urzędu abuzywności klauzuli umownej, a gwarancja skutecznej ochrony interesów konsumenta Misselling na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w świetle aktualnych problemów rynkowych Magdalena Paleczna, Misselling na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w świetle aktualnych problemów rynkowych Mechanizmy ochrony kredytobiorcy-konsumenta w kontekście kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle ustawy o wsparciu kredytobiorcy – wybrane zagadnienia Wanesa Choptiany, Mechanizmy ochrony kredytobiorcy-konsumenta w kontekście kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle ustawy o wsparciu kredytobiorcy – wybrane zagadnienia Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18 Agnieszka Wachnicka, Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18 Różnice w ocenie zdolności kredytowej konsumenta w państwach członkowskich UE jako ograniczenie jednolitego rynku kredytów – analiza w kontekście zasady minimalizacji danych z art. 5 RODO Piotr Gałązka, Różnice w ocenie zdolności kredytowej konsumenta w państwach członkowskich UE jako ograniczenie jednolitego rynku kredytów – analiza w kontekście zasady minimalizacji danych z art. 5 RODO Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze – wybrane zagadnienia wynikające z implementacji PSD2 Bartosz Wyżykowski, Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze – wybrane zagadnienia wynikające z implementacji PSD2

Przegląd prawa i orzecznictwa, raporty, omówienia

Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji – wnioski w świetle wyroku TSUE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-451/18 – Tibor-Trans przeciwko DAF Trucks Aleksandra Mariak, Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji – wnioski w świetle wyroku TSUE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-451/18 – Tibor-Trans przeciwko DAF Trucks Perony pasażerskie jako element infrastruktury kolejowej. Wyrok TSUE z 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG Iwona Miedzińska, Perony pasażerskie jako element infrastruktury kolejowej. Wyrok TSUE z 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 8(8)Pobierz cały numer

112. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001