internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(3)

Ukazał się właśnie iKAR nr 3/2017 r. - konsumencki. Jest to drugi zeszyt „Serii antymonopolowej”, poświęcony problematyce ochrony konsumentów. Został on zredagowany przez prof. UŁ dr hab. Monikę Namysłowską z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 r. ukażą się jeszcze: - nr 4/2017 (trzeci zeszyt z „Serii regulacyjnej”), poświęcony regulacji sektora transportu kolejowego oraz publicznego transportu zbiorowego, którego redaktorem prowadzącym jest dr Stefan Akira Jarecki. zob. Call for Papers do numeru 4/2017 - nr 5/2017 (trzeci zeszyt z „Serii antymonopolowej”), redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ, kierownika Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. zob. Call for Papers do numeru 5/2017 - nr 6/2017 (drugi zeszyt z „Serii regulacyjnej”), poświęcony problemom ochrony konkurencji i regulacji w sektorze usług pocztowych, którego redaktorem prowadzącym jest dr Mateusz Chołodecki (kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego CARS); zob. Call for Papers do numeru 6/2017 - nr 7/2017 (czwarty numer „Serii Antymonopolowej”), poświęcony problematyce przeciwdziałania wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt. zob. Call for Papers do numeru 7/2017 - nr 8/2017 (czwarty zeszyt z „Serii Regulacyjnej”), poświęcony regulacji telekomunikacyjnej i medialnej, którego redaktorem jest prof. dr hab. Stanisław Piątek. zob. Call for Papers do numeru 8/2017 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2016 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 3(6)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzasnia Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

Darek Kondefer painter and photographer