internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 3(8)

Ukazał się właśnie iKAR nr 3/2019 – telekomunikacyjno-pocztowy Jest to drugi zeszyt „Serii Regulacyjnej" w 2019 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr Mateusz Chołodecki, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM, w CARS pełniący funkcje koordynatora sektora usług pocztowych, kierownika Laboratorium Rynku Pocztowego oraz członka Kolegium Redakcyjnego iKAR. Numer jest poświęcony aktualnym problemom prawa telekomunikacyjnego, pocztowego i radiowo-telekomunikacyjnego. W ciągu najbliższego roku ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 4/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
– nr 5/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), który będzie poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redagują dr Marzena Czarnecka i mgr Marcin Kraśniewski;
– nr 6/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Macieja Bernatta, z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; zob. Call for Papers do numeru 6/2019 – nr 7/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), redagowany przez dr Angelinę Stokłosę i dr. Szymona Sypa; zob. Call for Papers do numeru 7/2019 – nr 8/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), konsumencki, redagowany przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską z Uniwersytetu Wrocławskiego. zob. Call for Papers do numeru 8/2019 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2019 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 3(8)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001