internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 8(7)

Ukazał się właśnie iKAR nr 8/2018 – antymonopolowy Jest to ostatni zeszyt „Serii Antymonopolowej" w 2018 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN (z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). Numer jest poświęcony problematyce stosowania reguł prawa konkurencji w warunkach gospodarki cyfrowej. W ciągu najbliższego roku ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 1/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redaguje dr Mariusz Szyrski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
– nr 2/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Annę Piszcz, prof. UwB, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz redaktora naczelnego iKAR-a. zob. Call for Papers do numeru 2/2019 – nr 3/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), redagowany przez dr. Mateusza Chołodeckiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, w CARS pełniącego funkcję Kierownika Laboratorium Rynku Pocztowego. zob. Call for Papers do numeru 3/2019 – nr 4/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję. zob. Call for Papers do numeru 4/2019 – nr 5/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), który będzie poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redagują dr Marzena Czarnecka i mgr Marcin Kraśniewski; zob. Call for Papers do numeru 5/2019 – nr 6/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Macieja Bernatta, z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; zob. Call for Papers do numeru 6/2019 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2018 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 8(7)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001