internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 3(5)

Trzeci numer iKAR w 2016 r. Prezentujemy trzeci numer iKAR 2016 (drugi tegoroczny zeszyt "Serii antymonopolowej"), poświęcony tym razem problematyce ochrony konsumenta, zredagowany przez dr hab. Monikę Namysłowską z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejny tegoroczny numer Trwają prace redakcyjne nad zeszytem nr 4/2016 (energetycznym) - drugim tegorocznym zeszytem z "Serii regulacyjnej" - poświęconym problemom konkurencji i regulacji w sektorze energetycznym, którego redaktor prowadzącą jest dr Marzena Czarnecka z Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. zob. Call for Papers do numeru 4/2016; nr 4/2016 (energetycznego) bezpośrednio na adres mailowy redaktor prowadzącej.
Numery drugiej połowy 2016 r. W 2. połowie 2016 r. ukażą się następujące numery iKAR:
– nr 5/2016 (trzeci zeszyt z „Serii antymonopolowej”), poświęcony w szczególności problematyce korelacji publicznego i prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ, kierownika Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; zob. Call for Papers do numeru 5/2016; – nr 6/2016 (trzeci zeszyt z „Serii regulacyjnej”, poświęcony regulacji w sektorze telekomunikacji i mediów elektronicznych, którego redaktorem prowadzącym jest prof. dr hab. Stanisław Piątek, kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania WZ UW; zob. Call for Papers do numeru 6/2016; – nr 7/2016 (czwarty zeszyt z „Serii antymonopolowej”), redagowany przez dr Macieja Bernatta z Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW;zob. Call for Papers do numeru 7/2016. – nr 8/2016 (trzeci zeszyt z „Serii regulacyjnej”), poświęcony regulacjom branżowym i problematyce stosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów w obszarze life sciences (obejmującym sektor farmaceutyczny i sektor opieki zdrowotnej), redagowany przez prof. dr hab. Tadeusza Skocznego, kierownika Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW, oraz r.pr. Marcina Kolasińskiego, partnera w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński; zob. Call for Papers do numeru 8/2016. Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2016 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 3(5)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzasnia Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001

Darek Kondefer painter and photographer