internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 8(6)

Ukazał się właśnie iKAR nr 8/2017 – regularny Jest to czwarty zeszyt „Serii Antymonopolowej", poświęcony problematyce przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym, którego redaktorem prowadzącym jest dr Maciej Bernatt z Wydziału Zarządzania UW. W r. 2018 ukażą się następujące numery iKAR: – nr 1/2018 (pierwszy zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), redagowany przez dr Mateusza Chołodeckiego z WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zawierający materiały z "1. Krajowej Konferencji Pocztowej CARS - Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie";
– nr 2/2018 (pierwszy zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), poświęcony tematyce prywatnoprawnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji, ochrony prawnej przed szeroko rozumianymi nieuczciwymi praktykami, a także doskonalenia egzekwowania prawa konkurencji przez krajowe organy ochrony konkurencji), redagowany przez prof. UwB dr hab. Annę Piszcz z WPiA Uniwersytetu w Białymstoku;
– nr 3/2018 (drugi zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony problematyce regulacji usług turystycznych, redagowany przez dr. Dominika Wolskiego. zob. Call for Papers do numeru 3/2018 – nr 4/2018 (drugi zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), poświęcony problematyce kontroli koncentracji przedsiębiorców, redagowany przez dr hab. Cezarego Banasińskiego z WPiA UW. zob. Call for Papers do numeru 4/2018 – nr 5/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora kolejowego i lotniczego; zeszyt redagują dr Michał Będkowski-Kozioł i Łukasz Gołąb – z WPiA UKSW oraz dr Jan Walulik. zob. Call for Papers do numeru 5/2018 – nr 6/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Monikę Namysłowską, prof. Uł, z WPiA UŁ. zob. Call for Papers do numeru 6/2018 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2017 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 8(6)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzasnia Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001