internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(7)

Ukazał się właśnie iKAR nr 6/2018 – konsumencki Jest to trzeci zeszyt „Serii Antymonopolowej" w 2018 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w CARS pełniąca funkcję koordynatora działu prawa konsumenckiego. Numer jest poświęcony aktualnym problemom prawa konsumenckiego. W ciągu najbliższego roku ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 7/2018 (czwarty zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora kolejowego i lotniczego; zeszyt redagują dr Michał Będkowski-Kozioł i mgr Łukasz Gołąb – z WPiA UKSW oraz dr Jan Walulik, w CARS pełniący funkcję Kierownika Laboratorium Lotnictwa Cywilnego; – nr 8/2018 (czwarty zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr. hab. Grzegorza Maternę, prof. INP PAN; zob. Call for Papers do numeru 8/2018 – nr 1/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redaguje dr Mariusz Szyrski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; zob. Call for Papers do numeru 1/2019 – nr 2/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Annę Piszcz, prof. UwB, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz redaktora naczelnego iKAR-a. zob. Call for Papers do numeru 2/2019 – nr 3/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), redagowany przez dr. Mateusza Chołodeckiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, w CARS pełniącego funkcję Kierownika Laboratorium Rynku Pocztowego. zob. Call for Papers do numeru 3/2019 – nr 4/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. WSIiZ, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję. zob. Call for Papers do numeru 4/2019 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2018 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(7)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001