internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(8)

Ukazał się właśnie iKAR nr 6/2019 – antymonopolowy. Jest to trzeci zeszyt „Serii Antymonopolowej". Redaktorami naukowymi numeru są dr hab. Maciej Bernatt z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW, członek Kolegium Redakcyjnego iKAR, oraz dr Magdalena Gniadziak. Zeszyt poświęcony jest zmianom instytucjonalnego ukształtowania systemu ochrony konkurencji w świetle dyrektywy ECN+/. W ciągu najbliższego roku ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 7/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), redagowany przez dr Angelinę Stokłosę i dr. Szymona Sypa;
– nr 8/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), konsumencki, redagowany przez dr hab. Edytę Rutkowską-Tomaszewską z Uniwersytetu Wrocławskiego. zob. Call for Papers do numeru 8/2019 W pierwszej połowie roku 2020 ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 1/2020 – redagowany przez dr. Mateusza Chołodeckiego, adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, zeszyt telekomunikacyjny, zawierający referaty wygłoszone w trakcie konferencji nt. „Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – implementacji do prawa polskiego”, zorganizowanej w Warszawie w czerwcu 2019 r. przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW oraz Centrum Badań nad Problemami Ekonomicznymi i Prawnymi Komunikacji Elektronicznej (CBKE) UWr;
– nr 2/2020 – redagowany przez dr hab. Cezarego Banasińskiego, profesora w Zakładzie Porównawczego Prawa Administracyjnego i Prawa Publicznej Działalności Gospodarczej w Instytucie Nauk Prawnoadministracyjnych WPiA, zeszyt poświęcony współpracy organów nadzoru i regulacyjnych w zakresie budowania spójnego systemu cyberbezpieczeństwa w wymiarze krajowym i unijnym. Zob. Call for Papers do nr 2/2020 – nr 3/2020 – redagowany przez afiliowanego przy CARS dr Dominika Wolskiego z Górnośląskiej Szkoły Handlowej, zeszyt poświęcony szeroko rozumianej problematyce odpowiedzialności; Zob. Call for Papers do nr 3/2020 – nr 4/2020 – redagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członka Kolegium Redakcyjnego iKAR, poświęcony rozwojowi praktyki decyzyjnej oraz orzecznictwa krajowego i europejskiego w sprawach kontroli koncentracji Zob. Call for Papers do nr 4/2020 W drugiej połowie roku 2020 ukaże się m.in. iKAR – nr 5/2020 iKAR (z serii regulacyjnej), poświęcony regulacji sektora transportu kolejowego, redagowany przez dr. Michała Będkowskiego-Kozioła i Łukasza Gołąba z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Zob. Call for Papers do nr 5/2020 – nr 7/2020 – redagowany przez dr. hab. Grzegorza Maternę z Instytutu Nauk Prawnych PAN, poświęcony roli, jaką w prawie konkurencji odgrywają uregulowania o charakterze soft law. Zob. Call for Papers do nr 7/2020 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2019 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 6(8)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001