internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 4(7)

Ukazał się właśnie iKAR nr 4/2018 – regulacyjny Jest to drugi zeszyt „Serii Regulacyjnej" w 2018 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr Dominik Wolski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Numer jest poświęcony w szczególności problematyce regulacji usług turystycznych oraz ochrony danych osobowych. W ciągu najbliższego roku ukażą się następujące numery iKAR-a: – nr 5/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), który będzie poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redagują dr Marzena Czarnecka i mgr Marcin Kraśniewski;
– nr 6/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Monikę Namysłowską, prof. UŁ, z WPiA UŁ, w CARS pełniącą funkcję koordynatora działu prawa konsumenckiego;
– nr 7/2018 (czwarty zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora kolejowego i lotniczego; zeszyt redagują dr Michał Będkowski-Kozioł i mgr Łukasz Gołąb – z WPiA UKSW oraz dr Jan Walulik, w CARS pełniący funkcję Kierownika Laboratorium Lotnictwa Cywilnego; zob. Call for Papers do numeru 7/2018 – nr 8/2018 (czwarty zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr. hab. Grzegorza Maternę, prof. INP PAN; zob. Call for Papers do numeru 8/2018 – nr 1/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redaguje dr Mariusz Szyrski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; zob. Call for Papers do numeru 1/2019 – nr 2/2019 (z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Annę Piszcz, prof. UwB, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w CARS pełniącą funkcję koordynatora obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz redaktora naczelnego iKAR-a. zob. Call for Papers do numeru 2/2019 Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2018 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 4(7)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzasnia Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001