internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 2(7)

Ukazał się właśnie iKAR nr 2/2018 – antymonopolowy Jest to pierwszy zeszyt „Serii Antymonopolowej" w 2018 r. Redaktorem naukowym numeru jest dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w CARS pełniąca funkcję koordynatora obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz redaktora naczelnego iKAR-a. Numer jest poświęcony w szczególności tematyce ochrony prawnej przed szeroko rozumianymi nieuczciwymi praktykami oraz egzekwowaniu prawa konkurencji i jego doskonaleniu. W ciągu najbliższego roku ukażą się jeszcze następujące numery iKAR-a: – nr 3/2018 (drugi zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony głównie problematyce regulacji usług turystycznych, redagowany przez dr. Dominika Wolskiego z GWSH w Katowicach, w CARS pełniącego funkcję koordynatora obszaru prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji;
– nr 4/2018 (drugi zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), poświęcony w szczególności problematyce kontroli koncentracji przedsiębiorców, redagowany przez dr hab. Cezarego Banasińskiego z WPiA UW;
– nr 5/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora kolejowego i lotniczego; zeszyt redagują dr Michał Będkowski-Kozioł i mgr Łukasz Gołąb – z WPiA UKSW oraz dr Jan Walulik, w CARS pełniący funkcję Kierownika Laboratorium Lotnictwa Cywilnego; zob. Call for Papers do numeru 5/2018 – nr 6/2018 (trzeci zeszyt z "Serii Antymonopolowej"), redagowany przez dr hab. Monikę Namysłowską, prof. UŁ, z WPiA UŁ, w CARS pełniącą funkcję koordynatora działu prawa konsumenckiego; zob. Call for Papers do numeru 6/2018 – nr 7/2018 (z "Serii Regulacyjnej"), który będzie poświęcony regulacji sektora energetycznego;
– nr 8/2018 (czwarty zeszyt z "Serii Antymonopolowej"); zob. Call for Papers do numeru 8/2018 – nr 1/2019 (z "Serii Regulacyjnej"), poświęcony regulacji sektora energetycznego; zeszyt redaguje dr Mariusz Szyrski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dostęp do zawartości każdego numeru iKAR Aby uzyskać dostęp do każdego tekstu opublikowanego w aktualnym numerze iKAR wystarczy kliknąć na jego stronę tytułową obok. Cały numer można pobrać poniżej. Poszczególne numery z lat 2012-2018 są dostępne w zakładce „Numery archiwalne”. internetowegy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny numer 2(7)Pobierz cały numer

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKARCentrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzasnia Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001