Prof. dr hab. Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Magdalena Słok-Wódkowska – Uniwersytet Warszawski
Zdzisław W. Puślecki – UAM
Dr Anna Laszczyk – Linklaters
Beata Baran – Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Krzyżewski – Coca Cola Co.
Rafał Wasilewski – Uniwersytet Szczeciński
Maciej Perkowski – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Konrad Kohutek – Krakowska akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. UŁ, dr hab. Lesław Góral – Uniwersytet Łódzki
Dr Dominika Rogoń – radca prawny
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jan Byrski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof.  UŁ, dr hab. Dorota Czechowska – Uniwersytet Łódzki
Dr Piotr Stanisławiszyn – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Marcin Olszak – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Uniwersytet Warszawski
Dr Porzeżyńska Magdalena – Uniwersytet Warszawski
Mec. Jarosław Sroczyński – Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński
Dr Bartosz Turno – Kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
Dr Michał Kućka – Uniwersytet Jagielloński
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp. k.
Dr Dominik Lubasz – Lubasz i Wspólnicy
Dr Katarzyna Menszig-Wiese – Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy
Dr Łukasz Grzejdziak – Uniwersytet Łódzki
Adam Jasser – Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Karasiewicz –  JM Law Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Sp.k.
Prof. UO, dr hab. Dariusz Szostek – Uniwersytet Opolski
Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. PŚ, dr hab. Krzysztof Zamasz – Politechnika Śląska
Mec. Dorota Karczewska – radca prawny
Dr hab. Wojciech Szydło – Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Uniwersytet Warszawski
Prof. UEP, dr hab. Krzysztof Waliszewski –  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. UŚ, dr hab. Mariusz Fras – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. UAM, dr hab. Marcin Orlicki – UAM
Prof. UWr, dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska – Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Kunert-Diallo – PLL LOT
Piotr Dziubak – CARS
Dr Tomasz Bagdziński – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dr Paulina Korycińska-Rządca – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Kamil Dobosz – Uniwersytet Jagielloński
Dr Joanna Uchańska – Uniwersytet Jagielloński
Dr Żaneta Pacud – Instytut Nauk Prawnych PAN
Prof. UwB, Dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Agata Jurkowska-Gomułka – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. SGH, dr hab. Aleksander Werner – Szkoła Główna Handlowa
Dr Karolina Zapolska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marcin Kulesza – radca prawny
Dr Dariusz Aziewicz – Eversheds Sutherland Poland
Prof. Jakub Kociubiński – Uniwersytet Wrocławski
Dr Katarzyna Szepelak – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Grzegorz Grzegorczyk – Uniwersytet Gdański
Dr Sebastian Gajewski  – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Grzegorz Pizoń – Kancelaria Bird & Bird
Dr Maciej Sokołowski – Uniwersytet Tokijski
Dr Małgorzata Kozak – University of Utrecht
Michał Tarka – Kancelaria SMM LEGAL
Dr Marcin Trupkiewicz – Kancelaria SMM LEGAL
Prof. UW, dr hab. Paweł Wajda – Uniwersytet Warszawski
Konrad Zawodziński – Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. UEK, dr hab. Monika Szaraniec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Izabela Muchowska-Skomerska – Uniwersytet Łódzki

Joanna Affre – Kancelaria Affre i Wspólnicy
Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny
Dr Cezary Banasiński – docent w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Dr h.c. Andrzej Bisztyga prof.UZ -  Uniwersytet Zielonogórski
Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy
Dr Piotr  Cybula  - AWF Kraków
Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Kamil Dobosz  - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Michał Domagała – WPPKiA, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Maciej Gac – Kancelaria Eversheds Sutherland
Dr Jan Gola – UE Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Karol Kiczka – Uniwersytet Wrocławski  
Dr hab. Katarzyna Kokicińska prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mec. Marcin Kolasiński  -  Kancelaria KRK
Dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Dominik Kościuk – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Kozak – Kancelaria Affre i Wspólnicy
Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - INP PAN
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds
Dr Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski – WZiT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Elżbieta Modzelewska-Wąchal – kancelaria Centrum prawa Konkurencji
Dr hab. Rajmund Molski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki
Dr Beata Pachuca-Smulska – WPiA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. UJ
Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk – WPiA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Katarzyna Pawlak  - partner w Kancelarii Bieluk i Partnerzy, Białystok
Prof. dr hab. Stanisław Piątek – WZ Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wojciech Piątek prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Dr Piotr Piskozub  - WPiA, UMCS w Lublinie
Dr Katarzyna Płonka-Bielenin – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA, Uniwersytet Jagielloński Dr Magdalena Porzeżyńska – WPiA, Uniwersytet Warszawski
Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Dr Jerzy Raciborski - AWF Kraków
Dr Marek Sachajko – sędzia WSA w Poznaniu
Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight
Dr hab. Rafał Sikorski – WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny - WZUW
Mec. Jarosław Sroczyński – Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński
Dr Szymon Syp – Kolegium Gospodarki Światowej SGHDr hab. Adam Szafrański - WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr Anna Trela – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Bartosz Turno – Kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
Bartosz Wyżykowski – radca prawny  KIDT, Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy
Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji
Dr Tomasz Czech – radca prawny
Dr Łukasz Dubiński – WPiA, Uniwersytet Szczeciński
Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL  - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Maciej Gac -  White & Case LLP
Dr hab. Ewa Galewska prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
Dr Beata Giesen – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Małgorzata Grześków  - Uniwersytet Wrocławski
Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska – WPiA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adam Jasser – CARS, WZ UW
Dr Katarzyna Karasiewicz –  kancelaria Moskwa, Jarmul, Haładyj
Bernadeta Kasztelan-Świetlik - Kancelaria Prawna GESSEL
Dr Grzegorz Kinelski  - Akademia WSB
Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Mec. Marcin Kolasiński -  Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk –Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Małgorzata Kozak -  Utrecht University
Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - INP PAN
Dr Agnieszka Kubiak-Cyrul -  Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
Dr Michał Kućka - Uniwersytet Jagielloński
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska -  kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski
Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr Anna Laszczyk - Linklaters
Dr Dominik Lubasz – Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Dr Witold Małecki  – Uniwersytet Wrocławski
Dr Iga Małobęcka-Szwast  - WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – INP PAN
Dr Katarzyna Menszig - Wiese, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
Małgorzata Modzelewska de Raad   - Modzelewska & Paśnik
Dr hab. Rajmund Molski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Maria Mrówka – Instytut Prawa Konkurencji s.c.
Dr hab. Marcin Olszak – CE UW
Dr Jan Olszanowski  - WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk – WPiA Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Stanisław Piątek – WZ Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Paweł Podrecki -  INP PAN
Dr Magdalena Porzeżyńska – WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr Marek Porzeżyński -  Politechnika Warszawska
Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. UAM  - Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof.  UWr - Uniwersytet Wrocławski
Dr Piotr Semeniuk – kancelaria Maruta Wachta
Dr Izabela Skomerska-Muchowska – WPiA, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof.  INP PAN – INP PAN
Mec. Jarosław Sroczyński – Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński
Dr hab. Rafał Stankiewicz – WPiA, Uniwersytet Warszawski
Mec. Aleksander Stawicki -  Wierciński Kwieciński Baehr Sp.k.
Dr Szymon Syp -  Zięba & Partners
Dr hab. Dariusz Jerzy Szafrański – WPiA UW
Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO – WPiA Uniwersytet Opolski
Dr Karolina Sztobryn - WPiA Uniwersytet Łódzki
Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński
Dr Bartosz Turno – Kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
Elżbieta Witkowska-Grochowalska – Instytut Prawa Konkurencji
Dr Dominik Wolski -  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Dr Anna Wójtowicz  - Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Krzysztof Zamasz , prof. PŚ – Politechnika Śląska

Dr Anna De Ambrosis Vigna -  Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marta Urbańska-Arendt - kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Dr Michał Będkowski-Kozioł LL.M.Eur.Int. (Dresden) -
UKSW
Dr Dominik Borek  -
Dyrektor Departamentu Turystyki w MRiT
Dr Paweł Cejrowski -
Kancelaria Adwokacka CEJROWSK
Dr Dominika Cendrowicz -
WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Michał Domagała -  
KUL
Dr Maciej Etel
Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Waldemar Hoff -
Akademia Leona Koźmińskiego
Dr hab. Krzysztof Horubski
Uniwersytet Wrocławski
r.pr. Paulina Korycińska-Rządca  -
Bieluk i Partnerzy, Białystok
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk  -
Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Eryk Kosiński prof. UAM
UAM
Dr Dominik Kościuk -
Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Krasonodębska-Tomkiel -
INP PAN
Dr Katarzyna Krupa-Lipińska
UMK w Toruniu
Dr Michał Krzykowski -
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Dr Piotr Kukuryk  -
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Piotr Lissoń
WPiA, UAM
Dr Beata Mäihäniemi -
Uniwersytet w Helsinkach
Dr Paweł Marcisz -
WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
KUL
Dr Artur Modrzejewski -
Uniwersytet w Białymstoku
Dr Agnieszka Piskorz-Ryń -
WPiA UKSW
Dr hab. prof. INP PAN Paweł Podrecki -
IPN
Dr Katarzyna Menszig-Wiese -
Wiese, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy
prof. dr hab. Andrzej Powałowski -
Uniwersytet Gdański
Dr Karolina Rokicka-Murszewska -
UMK w Toruniu
Dr Magdalena Rutkowska-Sowa  -
Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marek Sachajko -
sędzia WSA w Poznaniu
Dr Piotr Semeniuk -
kancelaria Maruta Wachta
Dr Sebastian Sikorski
WPiA UKSW
Dr Piotr Sitarek-
UJ
Mec Jarosław Sroczyński -
Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński
Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz –
WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Adam Szafrański -
Uniwersytet Warszawski
Dr Jakub Szlachetko
Uniwersytet Gdański
Dr Michał Strzelbicki  -
UAM
Dr Maciej Szmigiero
WPiA, UKSW
Dr Anna Trela
UAM
Dr Bartosz Turno -
Wierciński, Kwieciński, Baehr
Dr Rafał R. Wasilewski -
Uniwersytet Szczeciński
Prof. SGH dr hab. Aleksander Werner -  
Szkoła Główna Handlowa
Dr Mirosław Wincenciak -
Uniwersytet w Białymstoku
Dr Dominik Wolski -
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Joanna Affre – Kancelaria Affre i Wspólnicy
Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny
Dr Cezary Banasiński – docent w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Maciej Bernatt, Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego - Wydział Zarządzania UW
Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Dr h.c. Andrzej Bisztyga prof.UZ -  Uniwersytet Zielonogórski
Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy
Dr Piotr  Cybula  - AWF Kraków
Dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Kamil Dobosz  - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Michał Domagała – WPPKiA, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Dr Jarosław Dudzik - WPiA UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
– WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Maciej Gac – Kancelaria Eversheds Sutherland
Dr Jan Gola – UE Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Dr Mateusz Grochowski - Instytut Nauk Prawnych PAN
Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – Uniwersytet  Śląski  w Katowicach
Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. dr hab. Karol Kiczka
– Uniwersytet Wrocławski  
Dr Dariusz Kasprzycki -  WPiA UJ
Dr Jakub Kępiński - 
WPiA UAM
Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska -
WPiA UAM
Dr hab. Katarzyna Kokicińska prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mec. Marcin Kolasiński  -  Kancelaria KRK
Dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Dominik Kościuk – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Kozak – Kancelaria Affre i Wspólnicy
Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - INP PAN
Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds
Dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
Dr Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski – WZiT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Elżbieta Modzelewska-Wąchal – kancelaria Centrum prawa Konkurencji
Dr hab. Rajmund Molski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki
Dr Igor B. Nestoruk -  WPiA, UAM
Dr Beata Pachuca-Smulska – WPiA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prof. UJ
Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk – WPiA, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Katarzyna Pawlak  - partner w Kancelarii Bieluk i Partnerzy, Białystok
Prof. dr hab. Stanisław Piątek – WZ Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wojciech Piątek prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Dr Piotr Piskozub  - WPiA, UMCS w Lublinie
Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB – WP, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
– Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA, Uniwersytet Jagielloński Dr Magdalena Porzeżyńska – WPiA, Uniwersytet Warszawski
Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Dr Jerzy Raciborski - AWF Kraków
Dr Marek Sachajko – sędzia WSA w Poznaniu
Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight
Dr hab. Małgorzata Sieradzka - Uczelnia Łazarskiego
Dr hab. Rafał Sikorski
– WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny - WZUW
Mec. Jarosław Sroczyński – Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński
Dr Karolina Sztobryn -  WPiA, Uniwersytet Łódzki
Dr Szymon Syp – Kolegium Gospodarki Światowej SGHDr hab. Adam Szafrański - WPiA, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Anna Trela – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Bartosz Turno – Kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
Bartosz Wyżykowski – radca prawny  KIDT, Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Dr hab. Cezary Banasiński – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Bernatt – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Piotr Bogdanowicz – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Marian Bujnowski – Warszawa

Dr Paweł Chyc – Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Dr Kamil Czaplicki – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Elżbieta Czarny Drożdżejko – WPiA, Uniwersytet Jagielloński

Dr Mariusz Czyżak – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Łukasz Dubiński – WPiA, Uniwersytet Szczeciński

Dr Jarosław Dudzik – WPiA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Filip Elżanowski WPiA UW

Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Maciej Fornalczyk – COMPER Fornalczyk i Wspólnicy

Dr Maciej Gac – Kancelaria Eversheds Sutherland

Dr Mateusz Grochowski – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Tomasz Hermanowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska – WPiA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Stefan Jarecki – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Dr Marek Jaśkowski – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doc. dr Ewa Jasiuk – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Prof. WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Dariusz Kasprzycki – WPiA, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Inga Kawka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Jakub Kępiński – WPiA, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska – WPiA, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jędrzej Kondek – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Małgorzata Kozak – Kancelaria Affre i Wspólnicy

Dr Dominik Kościuk – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Małgorzata Kozak – Kancelaria Affre i Wspólnicy

Dr Marcin Król – Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Michał Krzykowski – WPiA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Agnieszka Kunert-Diallo – Warszawa

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds

Dr Justyna Kurek – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Dagmara Kuźniar-Kwiatek – WPiA, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Ewa Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Krzysztof Liedel – Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas

Dr Dominik Lubasz – Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

Dr Paweł Marcisz – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Jan Markiewicz – Kancelaria prawna Wardyński i Współnicy

Dr hab. Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Marta Michałek-Gervais – Kancelaria prawna Clifford Chance

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr Igor B. Nestoruk – WPiA, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Beata Pachuca-Smulska – WPiA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk – WPiA Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Marcin Pączek – WPiA, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz,– Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. UJ dr hab. Paweł Podrecki – WPiA, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Małgorzata Polkowska – Akademia Obrony Narodowej

Prof. nadzw dr hab. Maciej Rogalski – WPiA, Uczelnia Łazarskiego

Dr Maria Rożnowska – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Marek Rzotkiewicz – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr Marek Sachajko – sędzia WSA w Poznaniu

Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka – WPiA, Uczelnia Łazarskiego

Dr hab. Rafał Sikorski – WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Agnieszka Sołtys – Instytut Nauk Prawnych PAN

Jarosław Sroczyński – Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński

Dr hab. Rafał Stankiewicz – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Dr Rafał Szczęsny – Kancelaria prawna Kobiela Szczęsny

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Karolina Sztobryn – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr Mariusz Szyrski – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Bartosz Targański – Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Bartosz Turno – Kancelaria prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.

Prof. UW dr Marek Wach – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Prof. SGH dr hab. Aleksander Werner – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Dominik Wolski – Jeronimo Martens

Dr Paweł Zagrajek – Urząd Lotnictwa Cywilnego

Dr Michał Zajfert – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Agata Zawłocka-Turno, LLM – Warszawa

Dr Jacek A. Żurawski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny
Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr Łukasz Dubiński – WPiA, Uniwersytet Szczeciński
Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Anna Fornalczyk  - partner COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j.
Dr Maciej Gac – Kancelaria Eversheds Sutherland
Dr hab. Konrad Kohutek, prof. nadzw.  - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr Marcin Król – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Piotr Lissoń – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN
Dr Rafał Michałowski – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Mec. Mariusz Minkiewicz
Małgorzata Modzelewska de Raad   - Modzelewska & Paśnik
Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska – WPiA, Uniwersytet Łódzki
Dr Beata Pachuca-Smulska – WPiA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA, Uniwersytet Jagielloński
Dr Maria Rożnowska – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka – WPiA, Uczelnia Łazarskiego
Prof. dr hab. Robert Stefanicki – Uniwersytet Wrocławski
Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa
Dr Anna Tworkowska-Baraniuk - Uniwersytet w Białymstoku
Dr Dominik Wolski – Dział Pawny Jeronimo Martens
Dr Jacek A. Żurawski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Dr Maciej Bernatt – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Mateusz Błachucki – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Anna Budnik – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – Narodowy Instytut Audiowizualny

Dr Ziemowit Cieślik – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko – WPiA, Uniwersytet Jagielloński

Dr Mariusz Czyżak – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Łukasz Dubiński – WPiA, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Filip Elżanowski – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Etel – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Wojciech Federczyk – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Anetta Głowacka – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska – WPiA, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA – Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Marcin Król – Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr Łukasz Kryśkiewicz – Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

Dr Eligiusz Krześniak – Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak

Dr Ewa Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Dominik Lubasz – Kancelaria Lubasz i Wspólnicy, Łódź

Dr Bartosz Majchrzak – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz – WPPKiA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Monika Namysłowska – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Bartek Nowak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab., prof. UŚl. Mirosław Pawełczyk – WPiA, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB– WP, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight

Dr hab. Małgorzata Sieradzka – WPiA, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Jarosław Sroczyński – Kancelaria Markiewicz Sroczyński

Dr Rafał Stankiewicz - WPiA, Uniwersytet Warszawski

Prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – WPiA, Uniwersytet Łódzki

Dr Szymon Syp – Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Dr Mariusz Szyrski – WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Bartosz Turno – Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr

Dr Krzysztof Wojciechowski – WPiA, Uniwersytet Warszawski

Dr Dominik Wolski – Dział Pawny Jeronomi Martens

Dr Maciej Zachariasiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Iwo Augustyński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Michał Będkowski-Kozioł – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Mateusz Błachucki – Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Mateusz Chołodecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ziemowit Cieślik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sylwia Ciszewska – Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dr Mariusz Czyżak – Urząd Komunikacji Elektronicznej W Warszawie

Dr Tomasz Długosz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Łukasz Dubiński – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Maciej Etel – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Wojciech Federczyk – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Anna Fornalczyk – COMPER Łódź

Maciej Fornalczyk – COMPER Łódź

Dr Beata Giesen – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anetta Głowacka – (Instytut Histotii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Sławomir Godek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Łukasz Grzejdziak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Dominika Ewa Harasimiuk – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Stefan Jarecki – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej w Warszawie

Dr Marek Jaśkowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu

Prof. UG dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Jakub Kociubiński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Natalia Kohtamäki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Anna Konert – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Daria Kostecka-Jurczyk – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. INP PAN dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Politechnika Gdańska

Dr Marcin Król – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Łukasz Kryśkiewicz – Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej w Warszawie

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – Wierzbowski Evershedes

Dr Ewa Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Joanna A. Luzak – Uniwersytet w Amsterdamie

Dr Dominik Lubisz – Lubisz i Wspólnicy

Dr Tomasz Machelski – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Bartosz Majchrzak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Marek Martyniszyn – Queens University, Belfast

Dr Grzegorz Materna – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiwicz – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. UŁ dr hab. Monika Michalska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Monika Namysłowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Magdalena Ogorzałek – European University Institue, Florencja

Dr Robert Oktaba – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Magdalena Olczyk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Małgorzata Olszak – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Anna Piszcz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku

Małgorzata Pitala – Dyrekcja Generalna KE ds. Konkurencji, Bruksela

Dr Piotr Podsiadło – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr. hab. Paweł Podrecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Joanna Rutecka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr hab. Rafał Sikorski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ewa Skibińska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jarosław Sroczyński – Markiewicz Sroczyński, Kraków

Dr Rafał Stankiewicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Mariusz Swora – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Karolina Sztobryn – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Mariusz Szyrski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Renata Śliwa – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Bartosz Turno – Wierciński Kwieciński Bahr, Warszawa

Dr hab. Paweł Wajda – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Dorota Wojtczak-Samoraj – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Dominik Wolski – Jeronimo Martins, Warszawa

Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anna Zalcewicz – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Jerzy Baehr – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny

Dr Cezary Banasiński – docent w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy

Prof. UE dr hab. Bożena Borkowska – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Dr Katarzyna Bożekowska-Zawisza – Komisja Europejska

Dr Dariusz Bucior – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Filip Elżanowski – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UŚ dr hab. Bernadetta Fuchs – WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Krystyna Kowalik-Bańczyk – INP PAN

Dr Marcin Król – Szkoła Głowna Handlowa

Dr Katarzyna Kurzepa-Dedo – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Ewa M. Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Piotr Lissoń – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Marek Martyniszyn – Queen’s University Belfast (UK)

Dr Aleksander Maziarz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki

Dr hab. Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. UJ dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Mec. Jarosław Sroczyński – Markiewicz & Sroczyński

Dr Renata Śliwa – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Wydział PiNS Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej

Dr Michał Zajfert – INE PAN

Dr Anna Zientara – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl