1. Artykuły (w odpowiedzi na zaproszenie do składania tekstów – Call for Papers – do danego numeru iKAR) spływają na specjalną skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której użytkownikami są sekretarz redakcji i redaktor naczelny, albo bezpośrednio na skrzynki mailowe redaktorów prowadzących wskazane w Call for Papers.

2. Redaktor prowadzący odpowiada za cały proces redakcyjny.

3. Redaktor prowadzący dokonuje anonimizacji zgłoszonego artykułu oraz jego wstępnej oceny.

3.1. Gdy ocena ta jest generalnie negatywna, redaktor prowadzący może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu już na tym etapie. W razie potrzeby, redaktor prowadzący konsultuje swą decyzję z redaktorem naczelnym.

3.2. Gdy wstępna ocena redaktora prowadzącego jest generalnie pozytywna, kieruje on artykuł do oceny do dwóch niezależnych recenzentów.

3.3. W zależności od charakteru artykułu redaktor prowadzący przekazuje recenzentom zewnętrznym właściwy formularz recenzyjny:
formularz recenzyjny - prawoa) formularz recenzyjny - prawo (pdf) formularz recenzyjny - prawo formularz recenzyjny - prawo (doc) b) formularz recenzyjny - ekonomia (pdf) formularz recenzyjny - ekonomia formularz recenzyjny - ekonomia (doc)

4. Gdy wstępna ocena redaktora prowadzącego jest generalnie pozytywna,a artykuł zawiera elementy statystyczne lub matematyczne, jest on kierowany równolegle do Redaktora Statystycznego.

5. Obie recenzje oraz własne uwagi (np. na tekście) redaktor prowadzący przekazuje autorowi z prośbą o ich rozważenie i ew. uwzględnienie w wyznaczonym terminie.

6.Po otrzymaniu finalnej wersji artykułu redaktor prowadzący dokonuje ostatecznej oceny artykułu.

6.1. Gdy recenzje i jego własna ocena są generalnie (w przeważającej mierze) negatywne, redaktor prowadzący podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu na tym etapie. W razie potrzeby, redaktor prowadzący konsultuje swą decyzję z redaktorem naczelnym.

6.2. Gdy recenzje i własna ocena redaktora prowadzącego są generalnie (w przeważającej mierze) pozytywne, kwalifikuje on artykuł do druku i dokonuje jego ostatecznej redakcji. W razie potrzeby, redaktor prowadzący konsultuje swą decyzję z redaktorem naczelnym.

6.3. W przypadku, gdy recenzje artykułu są diametralnie różne (np. tylko jedna zawiera jednoznaczną rekomendację odrzucenia artykułu), redaktor prowadzący przesyła je wraz z artykułem i ew. swoimi uwagami do redaktora naczelnego. Redaktor naczelny może podjąć decyzję o przyjęciu artykułu do druku albo o jego odrzuceniu na podstawie przesłanych materiałów i informacji, a w razie potrzeby, uprzednio  kieruje artykuł do trzeciej recenzji.

7. Redaktorzy prowadzący decydują także, czy inny zgłoszony do publikacji tekst (np. przegląd ustawodawstwa czy orzecznictwa albo glosa) powinien zostać poddany recenzji zewnętrznej, czy też wystarczy ich własna ocena i opracowanie redakcyjne.

8. Zakwalifikowany i przygotowany redakcyjnie artykuł jest przesyłany do korekty językowej. Po korekcie językowej artykuł wraca do akceptacji autora,a następnie jest kierowany go składu i łamania.

9. We wszystkich innych sprawach programowych, edytorskich itp. decyzje podejmuje redaktor naczelny na wniosek lub w porozumieniu z redaktorami prowadzącymi lub tematycznymi. Zadania wskazane w pkt 3.1, 6.1, 6.2 i 6.3 mogą być delegowane przez redaktora naczelnego na właściwego członka Prezydium Kolegium Redakcyjnego albo redaktora tematycznego.

10. W sprawach bieżących, technicznych itp. odpowiedzialność za funkcjonowanie iKAR ponoszą redaktor naczelny i sekretarz redakcji.

T

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl