Spis treści

Uwagi o nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r.Uwagi o nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. (od redaktorów prowadzących)

Artykuły

Wprowadzanie unbundlingu własnościowego w sektorze energetycznym w drodze wydawanych przez Komisję Europejską Filip Ostrowski, Wprowadzanie unbundlingu własnościowego w sektorze energetycznym w drodze wydawanych przez Komisję Europejską decyzji zobowiązujących – próba oceny

do realizacji dostaw paliw lub energii w świetle art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Michał Będkowski-Kozioł, Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w świetle art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zagadnienia wybrane

Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego Filip Elżanowski, Wokół problemów prawnych rekonstrukcji przepisów określających pojęcie podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu

Ochrona i bezpieczeństwo danych pomiarowych w kontekście projektu nowego Prawa energetycznego oraz ostatniej nowelizacji aktualnego Prawa energetycznego Adam Frąckowiak, Ochrona i bezpieczeństwo danych pomiarowych w kontekście projektu nowego Prawa energetycznego oraz ostatniej nowelizacji aktualnego Prawa energetycznego

Kwestia określoności przepisów, za naruszenie których mogą zostać nałożone kary pieniężne na przedsiębiorców. Aleksander Stawicki, Wojciech Kulczyk, Kwestia określoności przepisów, za naruszenie których mogą zostać nałożone kary pieniężne na przedsiębiorców. Rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 października 2011 r. w sprawie o sygn. III SK 18/11

Wpływ nowych źródeł w systemie ciepłowniczym na jego efektywność Janusz Lewandowski, Wpływ nowych źródeł w systemie ciepłowniczym na jego efektywność

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych

Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego (Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk)

Tabela orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tabela orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk)

Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk)

Wydanie warunków przyłączenia do sieci nie przesądza o zaistnieniu przesłanki technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Wydanie „warunków przyłączenia” do sieci nie przesądza o zaistnieniu przesłanki technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2012 r., III SK 33/11 (Marek Prętki)

Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej? Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r., III SK 26/12 (Anna Urbańczyk)

O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France (Małgorzata Cyndecka)

Gazowa próba sił. Komisja otworzyła postępowanie przeciwko spółce Gazprom Gazowa próba sił. Komisja otworzyła postępowanie przeciwko spółce Gazprom (Eryk Dziadykiewicz)

Sprawozdania

Uroczyste wręczenie Nagrody CARS 2013 Praktyczne aspekty inwestowania w zieloną energię. Sprawozdanie z konferencji IOZE.pl oraz kwartalnika ENERGETYKA WODNA (Ilona Szwedziak-Bork)

 

Nr publikacji PW CARS : 38
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 20
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl