Spis treści

Pomoc publiczna państwaUsługi pocztowe w warunkach pełnej liberalizacji sektora (od redaktor prowadzącej)

Pomoc publiczna państwaArtur Salbert, Zgodność modelu finansowania usług powszechnych przyjętego w Prawie pocztowym z prawem Unii Europejskiej

Koszt netto pocztowej usługi powszechnej i jego finansowanie Maciej Rozbiecki, Wojciech Rosiak, Koszt netto pocztowej usługi powszechnej i jego finansowanie

Ustalanie wysokości cen usług pocztowych w zgodzie z prawem ochrony konkurencji – wyznaczenie długookresowego średniego kosztu przyrostowego przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań Piotr Kulczycki, Ustalanie wysokości cen usług pocztowych w zgodzie z prawem ochrony konkurencji – wyznaczenie długookresowego średniego kosztu przyrostowego przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych na usługi pocztowe Anna Górczyńska, Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych na usługi pocztowe

Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych Rafał Szczęsny, Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych

Przegląd prawa i orzecznictwa

Przegląd zmian w polskim Prawie pocztowym – pakiet regulacyjny 2012/2013 Anna Stolarczyk, Przegląd zmian w polskim Prawie pocztowym – pakiet regulacyjny 2012/2013 r.

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w działalności pocztowej – przegląd decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z lat 2007–2013 Katarzyna Frączak, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w działalności pocztowej – przegląd decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z lat 2007–2013

Sektor usług pocztowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Monika Zielińska, Sektor usług pocztowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wybiórcze ustalanie cen poniżej średnich kosztów całkowitych przez dominującego operatora pocztowego zgodne z prawem unijnym. Wybiórcze ustalanie cen poniżej średnich kosztów całkowitych przez dominującego operatora pocztowego zgodne z prawem unijnym.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet, C-209/10

Obowiązek stosowania zewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji użytkowników w przypadku operatora świadczącego usługi pocztowe nienależące do usług powszechnych. Obowiązek stosowania zewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji użytkowników w przypadku operatora świadczącego usługi pocztowe nienależące do usług powszechnych.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-148/10, Zb. Orz. [2011] s. I-9543

udzielenie pomocy publicznej dla spółek zależnych od operatora świadczącego powszechną usługę pocztową. Udzielenie pomocy publicznej dla spółek zależnych od operatora świadczącego powszechną usługę pocztową.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawach połączonych Chronopost i inni, C-341/06 P i C-342/06 P

Operatorzy prywatni mają prawo do korzystania z taryf specjalnych oraz regionalnych centrów pocztowych operatora publicznego. Operatorzy prywatni mają prawo do korzystania z taryf specjalnych oraz regionalnych centrów pocztowych operatora publicznego.
Glosa do wyroku ETS z dnia 6 marca 2008 r. w sprawach połączonych od C-287/06 do C-292/06 Deutsche Post AG, Magdeburger Dienstleistungs und Verwaltungs GmbH (MDG), Marketing Service Magdeburg GmbH, Vedat Deniz przeciwko Republice Federalnej Niemiec

Przegląd piśmiennictwa

Bibliografi a prawa pocztowego w Polsce Bibliografi a prawa pocztowego w Polsce (Monika Zielińska)

Sprawozdania

Kongres Światowego Związku Pocztowego 25. Kongres Światowego Związku Pocztowego, Doha, Katar, 24 września – 15 października 2012 r. (Piotr Łukomski)

Liberalizacja rynku usług pocztowych Sprawozdanie z debaty pocztowej pn. Liberalizacja rynku usług pocztowych – rozwiązania regulacyjne zawarte w nowej ustawie – Prawo pocztowe, Warszawa, 18 grudnia 2012 r. (Monika Zielińska).

Ustawa – Prawo pocztowe i akty wykonawcze Sprawozdanie z konferencji pn. Ustawa – Prawo pocztowe i akty wykonawcze jako prawne podstawy budowania oferty usługowej operatora wyznaczonego, Adventure Consulting, Warszawa, 26 listopada 2013 r. (Monika Zielińska)

Nr publikacji PW CARS : 45
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 24
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl