Spis treści

od redakcjiRegulacje prawa energetycznego i lotniczego – aktualne problemy (od redaktor prowadzącej).)

Artykuły

Energetyka
Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Nina Wielgosz, Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR

Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne Sonia Auguścik, Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła Ilona Szwedziak-Bork, Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła

Zakres i formy współpracy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Elżbieta Małecka, Zakres i formy współpracy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Lotnictwo cywilne
Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej Telesfor Marek Markiewicz, Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej

Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – analiza wybranych zagadnień. Mateusz Osiecki, Konwencja kapsztadzka i protokół lotniczy – analiza wybranych zagadnień.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia. Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15
(Anis Ben Amer, Tomasz Feliszewski)

Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych
w 2015 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz).

Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych
w 2015 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz).

Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2015 r. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2015 r. (Anna Janosz).

Bibliografi a prawa energetycznego 2015/2016 Bibliografi a prawa energetycznego 2015/2016 (Anna Janosz)

Sprawozdania

New Rules for Contracts in the Digital Single Market Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Konsumenckiej, 9–10 maja 2016 r., Katowice (Anna Janosz).

Nr publikacji PW CARS : 69
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl