Spis treści

od redakcji Rynek mocy – nowe wyzwanie dla sektora energetycznego (od redaktorów prowadzących)

Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy Tomasz Dąbrowski, Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy

Artykuły

Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni – czy to zadziała? Igor Muszyński, Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni – czy to zadziała?

Mechanizmy mocowe – defi nicja, klasyfi kacja i przyszłość rynku dwutowarowego w Unii Europejskiej Grzegorz Pizoń, Mechanizmy mocowe – definicja, klasyfikacja i przyszłość rynku dwutowarowego w Unii Europejskiej

Marcin Kraśniewski, Istota i prawne aspekty funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, Istota i prawne aspekty funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy

Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski, Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne

Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy Paweł Ura, Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy

Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych do rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej Jędrzej Maśnicki, Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych do rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

Przegląd prawa i orzecznictwa

Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15 Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15 (Jakub Faszcza)

Przegląd piśmiennictwa

Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny Mirosław Pawełczyk (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018, ss. 560
(Michał Domagała)

Sprawozdania

Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź, 26 kwietnia 2018 r. (Mateusz Czuba, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski)

Nr publikacji PW CARS : 96
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl