Spis treści

od redakcjiZmiana niejedno ma imię (od redaktor naczelnej)

Artykuły

Podwójne standardy jakości produktów markowych w UE – w poszukiwaniu rozwiązań Anna Mokrysz-Olszyńska, Podwójne standardy jakości produktów markowych w UE – w poszukiwaniu rozwiązań

Przeciwdziałanie nadużywaniu znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych w Czechach – zagadnienia wybrane Małgorzata Salitra, Przeciwdziałanie nadużywaniu znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych w Czechach – zagadnienia wybrane

Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji) Grzegorz Materna, Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji)

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w orzecznictwie unijnym Michał Surdyk, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w orzecznictwie unijnym

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK Joanna Affre, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

Przegląd prawa i orzecznictwa

Public enforcement versus private enforcement – decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze. Public enforcement versus private enforcement – decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze.
Glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Kamil Dobosz)

Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji stwierdzającej naruszenie? Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji stwierdzającej naruszenie?
Glosa do wyroku TS z 14 marca 2017 r. w sprawie C-162/15 P Evonik Degussa GmbH przeciwko Komisji (Patrycja Szot)

(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji – o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym (Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji – o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym
Glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji (Kamil Dobosz)

Dwudziestowieczne lekarstwo na problemy XXI wieku Dwudziestowieczne lekarstwo na problemy XXI wieku
Glosa do wyroku TS z 6 grudnia 2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany GmbH przeciwko Parfümerie Akzente GmbH (Tomasz Bagdziński)

Cofnięcie decyzji Komisji i zastąpienie jej inną decyzją w ramach jednego aktu przy braku wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji jako naruszenie prawa zainteresowanych stron do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska Cofnięcie decyzji Komisji i zastąpienie jej inną decyzją w ramach jednego aktu przy braku wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji jako naruszenie prawa zainteresowanych stron do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska
Wyrok Sądu UE z 17 listopada 2017 r. w sprawie T-263/15 Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. przeciwko Komisji (Radosław Niwiński).

Kopiowanie przez kontrolujących informatycznych nośników danych kontrolowanego Kopiowanie przez kontrolujących informatycznych nośników danych kontrolowanego
Postanowienie SOKiK z 7 marca 2017 r., XVII Amz 15/17 (Julita Chomik)

Przegląd piśmiennictwa

Competition Policy and the Control of Buyer Power: A Global Issue Peter C. Carstensen, Competition Policy and the Control of Buyer Power: A Global Issue, Edward Elgar Publishing 2017, ss. 304 (Karolina Liberadzka-Czubowska)

Sprawozdania

Siódma Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji Siódma Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji
(7th International PhD Students’ Conference on Competition Law), Białystok, 10 października 2017 r. (Paulina Korycińska-Rządca)

Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji
w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie zmiany w prawie polskim? Seminarium naukowe „Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie zmiany w prawie polskim?”, (Anna Mlostoń-Olszewska)

Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli Seminarium naukowe pn. „Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli”, Warszawa, 28 listopada 2017 r. (Marcin Mleczko)

Nr publikacji PW CARS : 93
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl