Spis treści

od redakcjiRynek pocztowy w zmieniającym się świecie (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych na rynku pocztowym Mateusz Chołodecki, Bożena Popowska, Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych na rynku pocztowym

Usługa powszechna i operator wyznaczony – dwa (nie)zbędne filary prawa pocztowego Piotr Lissoń, Usługa powszechna i operator wyznaczony – dwa (nie)zbędne filary prawa pocztowego

Granice wolności operatora wyznaczonego w określaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych Zofia Snażyk, Granice wolności operatora wyznaczonego w określaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych

Odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych w prawie pocztowym Grzegorz Pawul, Odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych w prawie pocztowym

Przesłanki wyboru operatora wyznaczonego zgodnie z prawem pocztowym Magdalena Sławińska, Przesłanki wyboru operatora wyznaczonego zgodnie z prawem pocztowym

Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Analiza finansowoprawna Wojciech Bożek, Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Analiza finansowoprawna

E-administracja, czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce – nowa rola operatorów pocztowych? Anna Romejko-Borkowska, E-administracja, czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce – nowa rola operatorów pocztowych?

Między korzyścią obiektywną a relatywną. Wyrok Sądu UE w sprawie T-143/12 Deutsche Post i jego konsekwencje Łukasz Grzejdziak, Między korzyścią obiektywną a relatywną. Wyrok Sądu UE w sprawie T-143/12 Deutsche Post i jego konsekwencje

Rynek usług pocztowych w latach 2012–2017 Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak, Rynek usług pocztowych w latach 2012–2017

Przegląd orzecznictwa

Tabela wyroków i postanowień WSA w Warszawie w sprawach pocztowych za okres 2015–2017 Mateusz Chołodecki, Tabela wyroków i postanowień WSA w Warszawie w sprawach pocztowych za okres 2015–2017

Przegląd piśmiennictwa

Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku Zofia Snażyk, Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 280 (Bartłomiej Nowak)

Bibliografi a prawa pocztowego w Polsce 2014–2017 Bibliografia prawa pocztowego w Polsce 2014–2017 (Mateusz Chołodecki)

Sprawozdania

Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Pocztowej pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie, Wydział Zarzadzania UW, Warszawa, 28 września 2017 r. (Mateusz Chołodecki)

Nr publikacji PW CARS : 92
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl