Dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Jerzy Baehr – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Tomasz Bagdziński – radca prawny

Dr Cezary Banasiński – docent w WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy

Prof. UE dr hab. Bożena Borkowska – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Dr Katarzyna Bożekowska-Zawisza – Komisja Europejska

Dr Dariusz Bucior – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Filip Elżanowski – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UŚ dr hab. Bernadetta Fuchs – WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Krystyna Kowalik-Bańczyk – INP PAN

Dr Marcin Król – Szkoła Głowna Handlowa

Dr Katarzyna Kurzepa-Dedo – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Ewa M. Kwiatkowska – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Piotr Lissoń – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Marek Martyniszyn – Queen’s University Belfast (UK)

Dr Aleksander Maziarz – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki

Dr hab. Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. UJ dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Mec. Jarosław Sroczyński – Markiewicz & Sroczyński

Dr Renata Śliwa – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Wydział PiNS Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej

Dr Michał Zajfert – INE PAN

Dr Anna Zientara – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Tomasz Bagdziński – Załęska i Wspólnicy

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego

Dyr. Mariusz Busiło – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Anna Brzezińska-Rawa – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Marek Kolasiński – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Małgorzata Kozak – radca prawny

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Monika Namysłowska –WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Rafał Poździk – WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Marta Sendrowicz – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Domański Zakrzewski Palinka

Dr Aleksander Werner – Szkoła Główna Handlowa

Dr Ewa Wojtaszek-Mik – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl