Dr Tomasz Bagdziński – Załęska i Wspólnicy

Dr Michał Będkowski-Kozioł – WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego

Dyr. Mariusz Busiło – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dr Monika Bychowska – Instytut Prawa Konkurencji

Dr Anna Brzezińska-Rawa – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Łukasz Grzejdziak – WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Marek Kolasiński – WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Małgorzata Kozak – radca prawny

Dr Arwid Mednis – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Monika Namysłowska –WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Anna Piszcz – WPiA Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Paweł Podrecki – WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Rafał Poździk – WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Marta Sendrowicz – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Małgorzata Sieradzka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Targański – Szkoła Główna Handlowa

Dr Bartosz Turno – Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dr Marlena Wach – Domański Zakrzewski Palinka

Dr Aleksander Werner – Szkoła Główna Handlowa

Dr Ewa Wojtaszek-Mik – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl