Spis treści

Aktualnie i interdyscyplinarnie o telekomunikacjiAktualnie i interdyscyplinarnie o telekomunikacji (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych Jan Siudecki, Memorandum Prezesa UKE oraz sektora telekomunikacyjnego jako instrument zapewnienia jakości usług telekomunikacyjnych

Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego Patryk Koralewski, Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego

Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r Mariusz Czyżak, Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoadministracyjnej w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r.

Przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości radiowych w unijnej polityce częstotliwościowej Bożena Marciniak, Przenoszenie i dzierżawa uprawnień do częstotliwości radiowych w unijnej polityce częstotliwościowej

Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym Daria Kostecka-Jurczyk, Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym

Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne Ewa M. Kwiatkowska, Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne

Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania? Marlena Wach, Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?

Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym Renata Śliwa, Zarys ekonomicznej analizy polityki regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji (Ewa M. Kwiatkowska)

Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych (Magdalena Jachimowicz-Rolnik)

Regulacja telekomunikacyjna – umowa sprzedaży promocyjnej. Regulacja telekomunikacyjna – umowa sprzedaży promocyjnej.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 listopada 2012 r. Sygn. akt XVII AmT 50/11 (Patryk Koralewski)

Regulacja telekomunikacji – prounijna wykładnia prawa telekomunikacyjnego. Regulacja telekomunikacji – prounijna wykładnia prawa telekomunikacyjnego.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2012 roku, III SK 3/12 (Magdalena Jachimowicz-Rolnik)

Przegląd piśmiennictwa

Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 316 (Waldemar Hoff)

Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt 2013, ss. 242 (Wojciech Dziomdziora)

Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Marlena Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 460 (Edyta Rosińska-Wielec)

 

Nr publikacji PW CARS : 42
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 22
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl