Spis treści

od redakcjiPrawo konkurencji i konsumentów: wciąż doskonalone i często dyskutowane (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Elementy analizy dynamicznej oceny skutków koncentracji na rynku właściwym Wojciech J. Piwowarczyk, Elementy analizy dynamicznej oceny skutków koncentracji na rynku właściwym

Czy zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest możliwe i czy może przynieść korzyści? Maciej Fornalczyk, Czy zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest możliwe i czy może przynieść korzyści?

Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena Małgorzata Sieradzka, Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena

Kwalifikacja prawna spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Monika Szczotkowska, Kwalifikacja prawna spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego) Cezary Banasiński, Monika Bychowska, Między efektywnością administracji a pewnością sytuacji prawnej przedsiębiorców (uwagi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego)

Arbitraż a prawo konkurencji – w odpowiedzi doktorowi Tomaszowi Bagdzińskiemu Szymon Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – w odpowiedzi doktorowi Tomaszowi Bagdzińskiemu

Prawo konkurencji na świecie

Proceduralne aspekty nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców w Singapurze Wojciech Podlasin, Proceduralne aspekty nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców w Singapurze

Indywidualna legalizacja RPM w decyzji australijskiego organu antymonopolowego (sprawa Tooltechnic z grudnia 2014 r.) Konrad Kohutek, Indywidualna legalizacja RPM w decyzji australijskiego organu antymonopolowego (sprawa Tooltechnic z grudnia 2014 r.)

Przegląd prawa i orzecznictwa

Ograniczenie konkurencji ze względu na cel. Ograniczenie konkurencji ze względu na cel.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-172/14 ING Pensii przeciwko Consiliul Concurentei (Aleksander Stawicki, Paulina Komorowska)

Wymiana informacji pomiędzy konkurentami jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel. Wymiana informacji pomiędzy konkurentami jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie C-286/13 P Dole Food Company, Inc. i Dole Fresh Fruit Europe przeciwko Komisji Europejskiej (Barbara Giermek)

Konsekwencje wyłączenia statusu przedsiębiorcy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle krajowych oraz unijnych reguł konkurencji. Konsekwencje wyłączenia statusu przedsiębiorcy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle krajowych oraz unijnych reguł konkurencji.
Glosa do wyroku SN z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. UK 192/13 (Radosław Szczepka)

Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter.
Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13 (Małgorzata Sieradzka)

Sprawozdania

Sprawozdanie z 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji Sprawozdanie z 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji
(13–15 kwietnia 2015 r., Warszawa) (Dariusz Aziewicz, Agnieszka Jabłonowska, Teresa Kaczyńska, Aleksandra Kłoczko, Katarzyna Skowrońska, Ilona Szwedziak-Bork, Bartosz Targański)

Sprawozdanie z zorganizowanej przez ICC Polska inauguracji polskiej edycji ICC Antitrust Compliance Toolkit (Zestawu narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji) Sprawozdanie z zorganizowanej przez ICC Polska inauguracji polskiej edycji ICC Antitrust Compliance Toolkit (Zestawu narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji)
(9 czerwca 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa) (Maciej Gac)

Sprawozdanie z Drugiego Polsko-Portugalskiego Seminarium Doktoranckiego Sprawozdanie z Drugiego Polsko-Portugalskiego Seminarium Doktoranckiego
(1 lipca 2015 r., Białystok) (Teresa Kaczyńska)

Nr publikacji PW CARS : 62
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl