Spis treści

od redakcjiRegulacje prawa energetycznego w teorii i praktyce – aktualne problemy (od redaktor prowadzącej)

Artykuły

Rozdział własnościowy przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo a problematyka inwestorów finansowych w świetle przepisów dyrektywy 2009/72/WE Mateusz Radziński, Rozdział własnościowy przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo a problematyka inwestorów finansowych w świetle przepisów dyrektywy 2009/72/WE

System wsparcia odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii Michał Krzykowski, System wsparcia odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii

Ustawa o prawach konsumenta a rynek energii elektrycznej. Piotr Suski, Ustawa o prawach konsumenta a rynek energii elektrycznej.

O rzeczywistej potrzebie stosowania zasady TPA w ciepłownictwie. Ilona Szwedziak-Bork, O rzeczywistej potrzebie stosowania zasady TPA w ciepłownictwie.

Automatyczne przedłużanie umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej. Marzena Czarnecka, Automatyczne przedłużanie umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej.

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie. Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie.

Rozwój modeli produktowych na rynku energii elektrycznej w segmencie konsumentów. Grzegorz Kinelski, Rozwój modeli produktowych na rynku energii elektrycznej w segmencie konsumentów.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Zasady techniki prawodawczej a ustawa o OZE Michał Motylewski, Zasady techniki prawodawczej a ustawa o OZE

Czy działalność przedsiębiorcy energetycznego, wykonywana zgodnie z obowiązującymi regulacjami sektorowymi, może być uznana za zagrażającą życiu i zdrowiu? Czy działalność przedsiębiorcy energetycznego, wykonywana zgodnie z obowiązującymi regulacjami sektorowymi, może być uznana za zagrażającą życiu i zdrowiu?
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2014 r., III SK 82/13
(Agnieszka Cybulska)

Bonifikaty przysługujące odbiorcom za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. Bonifikaty przysługujące odbiorcom za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 września 2014 roku, III SZP 1/14
(Joanna Krukowska-Korombel).

Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2014 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2014 r. (Ewa Kwiatkowska).

Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2014 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2014 r. (Ewa Kwiatkowska).

Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2014 r. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach energetycznych w 2014 r. (Ewa Kwiatkowska).

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK
w sprawach energetycznych w 2014 r. Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r. (Ewa Kwiatkowska).

Przegląd piśmiennictwa

Bibliografia prawa energetycznego Bibliografia prawa energetycznego

Nr publikacji PW CARS : 57
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 24
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl