Spis treści

od redakcjiOd redaktora

Artykuły

Wyłączenie dystrybucji selektywnej spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Maciej Marek, Wyłączenie dystrybucji selektywnej spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Unia i fuzja personalna w polskim prawie ochrony konkurencji Adrian Bielecki, Unia i fuzja personalna w polskim prawie ochrony konkurencji

Wadliwe uzasadnienie jako postawa unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE dotyczącego kontroli przedsiębiorstw Marta de Bazelaire de Ruppierre, Wadliwe uzasadnienie jako postawa unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE dotyczącego kontroli przedsiębiorstw

Metody ustalania podejrzenia istnienia zmowy przetargowej Joanna Piechucka, Marta Stryszowska, Metody ustalania podejrzenia istnienia zmowy przetargowej

Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pobieraniu opłat półkowych podlegająca każdorazowemu badaniu Joanna Affre, Joanna Piechucka, Piotr Skołubowicz, Marta Stryszowska, Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pobieraniu opłat półkowych podlegająca każdorazowemu badaniu

Przegląd prawa i orzecznictwa

Ograniczenia konkurencji w porozumieniach wertykalnych – czy jest miejsce na badanie skutku? Uwagi w świetle ostatniego orzecznictwa sądów polskich i TSUE Katarzyna Górna, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch, Ograniczenia konkurencji w porozumieniach wertykalnych – czy jest miejsce na badanie skutku? Uwagi w świetle ostatniego orzecznictwa sądów polskich i TSUE

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności przedsiębiorcy za antykonkurencyjne zachowanie niezależnego usługodawcy. Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności przedsiębiorcy za antykonkurencyjne zachowanie niezależnego usługodawcy.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lipca 2016 r. w sprawie VM Remonts SIA, Ausma grupa SIA przeciwko Konkurences padome (oraz Konkurences padome przeciwko Pārtikas kompānija SIA)
(Marta Michałek-Gervais).

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji a dostęp do informacji publicznej. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji a dostęp do informacji publicznej.
Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.12.2015 r. SAB/Wa 796/15
(Aleksandra Kędzior).

Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK.
Wyrok SOKiK z dnia 20 marca 2015 r., XVII AmA 136/11 oraz z dnia 8 sierpnia 2014 r., XVI AmA 145/11
(Dariusz Aziewicz)

Przegląd piśmiennictwa

Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji Jan Szczodrowski, Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 350 (Konrad Kohutek)

Unijne prawo konkurencji.  Efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw Anna M. Nolan, Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odesłań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 228 (Dariusz Aziewicz)

Sprawozdania

Najważniejsze zmiany w sferze ochrony konsumentów w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw Seminarium naukowe Najważniejsze zmiany w sferze ochrony konsumentów w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. (Jarosław Łukawski)

The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it? Sprawozdanie z wykładu gościnnego prof. Michaela Jacobsa, pt. The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it?
(Anna Tworkowska-Baraniuk)

Nr publikacji PW CARS : 75
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl