Spis treści

od redakcjiPrywatne egzekwowanie reguł konkurencji: blisko, coraz bliżej (od redaktor numeru)

Laureat „Wielkiej Sowy” – Honorowej Nagrody CARS w 2016 r.Laureat „Wielkiej Sowy” – Honorowej Nagrody CARS w 2016 r.

Dorobek naukowy prof. Stanisława SołtysińskiegoDorobek naukowy prof. Stanisława Sołtysińskiego w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji. Laudacja wygłoszona przez prof. dr hab. Marka Szydło z okazji wręczenia Nagrody Wielkiej Sowy za całokształt dorobku w dziedzinie prawa konkurencji, Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

Nagroda CARS za najlepszą publikację z zakresu prawa i ochrony konkurencji w latach 2013–2015Nagroda CARS za najlepszą publikację z zakresu prawa i ochrony konkurencji w latach 2013–2015

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowymDyskrecjonalność w prawie antymonopolowym: perspektywa dr. hab. Cezarego Banasińskiego. Laudacja wygłoszona przez prof. WSIiZ, dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę z okazji wręczenia Nagrody CARS 2016, Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

Artykuły

Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień Dorothy Hansberry-Bieguńska, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna, Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień

Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK lub Sądu Apelacyjnego oraz konsekwencje tego rozwiązania dla publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji Joanna Lenart, Teresa Kaczyńska, Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK lub Sądu Apelacyjnego oraz konsekwencje tego rozwiązania dla publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji

Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyfi cznej niewypłacalności Katarzyna Wiese, Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyfi cznej niewypłacalności

Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa Łukasz Stępkowski, Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa

Szacowanie szkód powodowanych przez zmowy przetargowe Joanna Piechucka, Marta Stryszowska, Szacowanie szkód powodowanych przez zmowy przetargowe

Przegląd prawa i orzecznictwa

Omówienie prac nad implementacją dyrektywy 2014/104/UE w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Jacek Sadurski, Omówienie prac nad implementacją dyrektywy 2014/104/UE w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

Wypowiedzenie umowy licencyjnej o korzystanie z repertuaru dokonane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi w warunkach nadużywania przez tę organizację pozycji dominującej. Wypowiedzenie umowy licencyjnej o korzystanie z repertuaru dokonane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi w warunkach nadużywania przez tę organizację pozycji dominującej.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 r., I ACa 466/15
(Marcin Mioduszewski)

Przegląd piśmiennictwa

Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji Anna Piszcz, Dominik Wolski (red.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Piotr Machnikowski)

The EU Private Damages Directive. Practical Insights (Minutes of the Closed Workshop 2015) Frank Wijckmans, Maaike Visser, Sarah Jacques, Evi Noël, The EU Private Damages Directive. Practical Insights (Minutes of the Closed Workshop 2015), Intersentia (Agata Jurkowska-Gomułka)

Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW (Zbigniew Jurczyk)

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych I Regulacyjnych za lata 2014–2015 Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych I Regulacyjnych za lata 2014–2015 (Nina Łazarczyk)

Czwarta polsko-portugalska konferencja doktorancka dotycząca prawa konkurencji Czwarta polsko-portugalska konferencja doktorancka dotycząca prawa konkurencji (4th Polish-Portuguese PhD Students’ Conference on Competition Law) Białystok, 10 czerwca 2016 r. (Magdalena Knapp, Radosław Niwiński)

Nr publikacji PW CARS : 71
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl