Spis treści

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnegoNowelizacja Prawa telekomunikacyjnego (od redaktora numeru)

Artykuły

Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznejMateusz Chołodecki, Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Administracyjna kara pieniężna jako instrument regulacji rynku telekomunikacyjnegoMariusz Czyżak, Administracyjna kara pieniężna jako instrument regulacji rynku telekomunikacyjnego

Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnychEwa M. Kwiatkowska, Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych

Zmiana stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnegoArwid Mednis, Zmiana stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego – wybrane zagadnienia

Usługi oparte na przetwarzaniu danych geografi cznychPatryk Koralewski, Usługi oparte na przetwarzaniu danych geograficznych

Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunikacyjnymStanisław Piątek, Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunikacyjnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Regulacja telekomunikacji – decyzje Prezesa UKE w porozumieniu z innym organemRegulacja telekomunikacji – decyzje Prezesa UKE w porozumieniu z innym organem.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.01.2012 r., III SK 23/11 (Katarzyna Dyl)

Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.
Wyrok SOKiK z 14.06.2012 r., XVII AmT 106/09 (Ewa Galewska)

Przegląd piśmiennictwa

Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnegoGrzegorz Sibiga, Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz,, LexisNexis 2011 (Michał Możdżeń-Marcinkowski)

Sprawozdania

Sprawozdanie z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i TeleinformatykiSprawozdanie z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2012), Warszawa 12-14 września 2012 r. (Mirosław Fereniec)

 

Nr publikacji PW CARS : 22
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 7
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl