Spis treści

od redakcji Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego)

Wspomnienie o Profesor Irenie Wiszniewskiej-Białeckiej Wspomnienie o Profesor Irenie Wiszniewskiej-Białeckiej

Nagroda Honorowa CARS 2018 Wielka Sowa dla Sędziego Dr. Stanisława Gronowskiego Nagroda Honorowa CARS 2018 Wielka Sowa dla Sędziego Dr. Stanisława Gronowskiego

Nagroda Naukowa CARS 2018 (antymonopolowa) dla Profesora Rajmunda Molskiego Nagroda Naukowa CARS 2018 (antymonopolowa) dla Profesora Rajmunda Molskiego

Artykuły

Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji Krzysztof Kanton, Jarosław Łukawski, Szymon Murek, Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji

Faworyzowanie własnych produktów lub usług przez dominujące platformy internetowe zintegrowane pionowo jako dyskryminacyjne nadużycie pozycji dominującej Artur Szmigielski, Faworyzowanie własnych produktów lub usług przez dominujące platformy internetowe zintegrowane pionowo jako dyskryminacyjne nadużycie pozycji dominującej

Czy prawo konkurencji rozwiąże problem vendor lock-in w sektorze oprogramowania B2B? Piotr Semeniuk, Czy prawo konkurencji rozwiąże problem vendor lock-in w sektorze oprogramowania B2B?

Technologiczne wyzwania dla antropocentrycznego prawa konkurencji na przykładzie algorytmicznego ustalania cen w sektorze e-commerce Marcin Mleczko, Technologiczne wyzwania dla antropocentrycznego prawa konkurencji na przykładzie algorytmicznego ustalania cen w sektorze e-commerce

Czy androidy śnią o zmowach cenowych? Algorytmy cenowe, sztuczna inteligencja i prawo konkurencji Michał Konrad Derdak, Czy androidy śnią o zmowach cenowych? Algorytmy cenowe, sztuczna inteligencja i prawo konkurencji

Kontrola koncentracji w dobie Big Data – o przesłance jurysdykcyjnej opartej na kryterium wartości transakcji w kontekście orzecznictwa KE oraz nowelizacji austriackiego i niemieckiego prawa antymonopolowego Laura Skopowska, Kontrola koncentracji w dobie Big Data – o przesłance jurysdykcyjnej opartej na kryterium wartości transakcji w kontekście orzecznictwa KE oraz nowelizacji austriackiego i niemieckiego prawa antymonopolowego

Przegląd prawa i orzecznictwa

Zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej i zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi jako ograniczenie konkurencji w kontekście orzeczenia Bundesgerichtshof z 12 grudnia 2017 roku Bartosz Targański, Zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej i zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi jako ograniczenie konkurencji w kontekście orzeczenia Bundesgerichtshof z 12 grudnia 2017 roku

RPM w handlu elektronicznym – la nouvelle vague czy nihil novi? Przegląd praktyki decyzyjnej organów ochrony konkurencji Anna Laszczyk, RPM w handlu elektronicznym – la nouvelle vague czy nihil novi? Przegląd praktyki decyzyjnej organów ochrony konkurencji

Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji dotyczącej wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej Natalia Hartung, Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji dotyczącej wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej

Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi Iga Małobęcka-Szwast, Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi

Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 27 czerwca 2018 r. Grzegorz Materna, Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 27 czerwca 2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano)

Przegląd piśmiennictwa

Big Data and Competition Policy, Oxford University Press Maurice E. Stucke, Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, Oxford University Press, 2016, ss. 368 (Marcin Mleczko)

Sprawozdania

Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję Seminarium naukowe pn. „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję”, Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. (Urszula Czarnomska-Bokowy, Paulina Komorowska)

Antitrust between EU Law and National Law XIII Antitrust Conference „Antitrust between EU Law and National Law”, Treviso (Włochy), 24–25 maja 2018 r. (Grzegorz Materna)

Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego Seminarium naukowe pn. „Monopol i jego wykorzystywanie w sferze gospodarki cyfrowej – jaka rola prawa antymonopolowego?”, Warszawa, 2 października 2018 r. (Szymon Murek)

Nr publikacji PW CARS : 101
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl