Spis treści

od redakcjiNowe przyszło, nowsze idzie (od redaktor prowadzącej)

Artykuły

Naruszenie prawa konkurencji jako podstawa wykluczenia z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prawie i orzecznictwie unijnym Adrian Bielecki, Naruszenie prawa konkurencji jako podstawa wykluczenia z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prawie i orzecznictwie unijnym

Ochrona zamawiającego przed zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień publicznych Mariusz Minkiewicz, Ochrona zamawiającego przed zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień publicznych

Nowe zasady oceny koncentracji eksterytorialnych w niemieckim prawie antymonopolowym Wojciech Łyszczarz, Nowe zasady oceny koncentracji eksterytorialnych w niemieckim prawie antymonopolowym

Regulacja prawna zgody warunkowej na dokonanie koncentracji po nowelizacji Paulina Korycińska, Regulacja prawna zgody warunkowej na dokonanie koncentracji po nowelizacji

Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji Tomasz Bagdziński, Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji (artykuł polemiczny)

Przegląd prawa i orzecznictwa

Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań Anna Piszcz, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań

Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Andrzej Madała, Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji

Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Marcin Kulesza, Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksie postępowania cywilnego – kilka subiektywnych uwag Tomasz Bagdziński, Projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksie postępowania cywilnego – kilka subiektywnych uwag

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych w latach 2012–2015 Michał Strzelecki, Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych w latach 2012–2015

Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2015 r., VI ACa 253/14 (Małgorzata Sieradzka)

Artykuł 101 ust. 3 TFUE a systemy płatnicze o dwustronnej naturze. Artykuł 101 ust. 3 TFUE a systemy płatnicze o dwustronnej naturze. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-382/12 P MasterCard Inc. i in. przeciwko Komisji Europejskiej (Beata Mäihäniemi)

Czy uczynić priorytetem nadanie efektywności programowi łagodzenia kar? Czy uczynić priorytetem nadanie efektywności programowi łagodzenia kar? Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 września 2014 r., III SK 90/13 (Marzena Borowik)

Czy nieuczciwą konkurencję można zwalczać tylko indywidualnie? Czy nieuczciwą konkurencję można zwalczać tylko indywidualnie? Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lipca 2013 r., XVI GC 595/11, Link4 (Anna Piszcz)

Szczegółowa analiza efektów konglomeratowych w praktyce Prezesa UOKiK. Szczegółowa analiza efektów konglomeratowych w praktyce Prezesa UOKiK. Decyzja Prezesa UOKiK z 30 stycznia 2015 r., DKK-24/2015 w sprawie Geberit/Sanitec (Teresa Kaczyńska)

Sprawozdania

Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie ochrony konkurencji a koncepcja winy podmiotu kolektywnego Sprawozdanie z 19. Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie ochrony konkurencji a koncepcja winy podmiotu kolektywnego, Warszawa, 24.03.2015 r.
(Marta Michałek)

Ten Years of Decentralized EU Competition Law Enforcement: Success or Failure? Sprawozdanie z konferencji pn. Ten Years of Decentralized EU Competition Law Enforcement: Success or Failure? Amsterdam, 14.11.2014 r.
(Dominik Wolski)

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, Łódź, 18.03.2015 r.
(Marcin Kraśniewski, Marcin Ziarkowski)

Ogłoszenia

Zaproszenie na Konferencję Międzynarodową CARS i WP UwB „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European
Perspective” Zaproszenie na Konferencję Międzynarodową CARS i WP UwB „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, Supraśl, 2–4.07.2015

Nr publikacji PW CARS : 58
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 35
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl