Spis treści

od redakcjiOd redaktora prowadzącego

Artykuły

Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego Mateusz Chołodecki, Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego

Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? Ewa M. Kwiatkowska, Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?

Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne Andrzej Nałęcz, Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne

Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu Stanisław Piątek, Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu

Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej Maria Dąbrowa, Renata Śliwa, Rola dojrzałości reżimu regulacyjnego w deregulowaniu sektora na przykładzie łączności elektronicznej

Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej Ewa Galewska, Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej

Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona Mariusz Czyżak, Tajemnica pocztowa i jej prawna ochrona

Przegląd prawa i orzecznictwa

Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wojciech Dziomdziora, Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Połączenia do numerów niegeograficznych Połączenia do numerów niegeograficznych
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r., C – 397/14
(Łukasz Pirożek)

Przegląd piśmiennictwa

Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Waldemar Hoff)

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych Ewa Galewska, Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer business (Kamil Mieszkowski)

Nr publikacji PW CARS : 72
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl