Spid treści

iKAR – założenia i zamiary (od redaktora naczelnego)

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Czas na zmiany w polskim prawie antymonopolowym

Artykuły

Aleksander Stawicki, Porozumienia zakazane ze względu na cel a porozumienia zakazane ze względu na skutek

Antoni Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej – aktualne tendencje orzecznicze na gruncie polskim i unijnym

Agata Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.

Dawid Miąsik, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny?

Konrad Kohutek, Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć

Marcin Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe zmiany

Maciej Bernatt, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej

Jarosław Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda)

Przeglądy prawa i orzecznictwa

Anna Piszcz, Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. 1)

Anna Piszcz, Przegląd polskiego orzecznictwa antymonopolowego za lata 2010-2011 (cz. 1)

Glosy

Czy wciąż potrzebne jest nam krajowe prawo konkurencji? Glosa do wyr. TSUE z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Katarzyna Zawisza-Bożekowska)

Niech się stanie dywersyfikacja. Decyzja KE z 5.10.2011 r. o niewnoszeniu zastrzeże do projektu pomocy publicznej na budowę gazoportu w Świnoujściu (Kamil Ciupak)

Recenzje

Rec. książki M. Bernatta, Sprawiedliwość proceduralna w postepowaniu przed organem ochrony konkurencji prof. dr hab. Janusz Borkowski

Sprawozdania

Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji. Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW (Warszawa, 27 września 2012 r.) (Elżbieta Krajewska)

Jak skutecznie chronić rynek – czas na zmiany w prawie? Konferencji UOKiK i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 28 marca 2012r.) we Wrocławiu (Elżbieta Krajewska)

Informacja o działalności SPK (Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Magdalena Pawlak))

 

Nr publikacji PW CARS : 17
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 2
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl