Spis treści

Arbitraż kolejowy oraz kluczowe problemy regulacji kolejowejArbitraż kolejowy oraz kluczowe problemy regulacji kolejowej (od redaktorów prowadzących)

Arbitraż w transporcie kolejowymZbigniew Szafrański, Marek Pawlik, Filip Dopierała, Arbitraż w transporcie kolejowym

Artykuły

Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE Michał Będkowski-Kozioł, Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE

Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007 Piotr Bogdanowicz, Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007

Niezależność zarządcy infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Łukasz Gołąb, Niezależność zarządcy infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Próba oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego według modelu Fabrizio Gilardi Wojciech Pawłuszko, Próba oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego według modelu Fabrizio Gilardi

Zwolnienie podatkowe od podatku od nieruchomości dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym Katarzyna Wróbel, Zwolnienie podatkowe od podatku od nieruchomości dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym

Przegląd prawa i orzecznictwa

NCRAs zamiast NRAs i NCAs? Krótki przegląd dotyczący „superregulatorów” w Hiszpanii, Estonii i Holandii Anna Piszcz, NCRAs zamiast NRAs i NCAs? Krótki przegląd dotyczący „superregulatorów” w Hiszpanii, Estonii i Holandii

Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu. Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu.
Glosa do wyroku TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11
ÖBB-Personenverkehr AG (Karol Kłosowski)

Kontrola decyzji i postanowień Prezesa UTK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola decyzji i postanowień Prezesa UTK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 27 listopada 2013 r., XVII AmK 22/13 (Łukasz Gołąb)

Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach. Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 grudnia 2013 r., VI ACa 649/13 (Ilona Szwedziak-Bork)

Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach. Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnianiu infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 25 listopada 2013 r., XVII AmK 3/12 (Monika Floriańczyk-Kardas)

Sprawozdania

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 10 marca 2014 r. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 10 marca 2014 r. (Marcin Kraśniewski)

 

Nr publikacji PW CARS : 51
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 29
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl