Spis treści

od redakcjiOd redaktora prowadzącego

Nowelizacja ustawy antymonopolowej. Wystąpienie Wiceprezes UOKiK, Bernadety Kasztelan-Świetlik.Nowelizacja ustawy antymonopolowej. Wystąpienie Wiceprezes UOKiK, Bernadety Kasztelan-Świetlik.

Artykuły

Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów Grzegorz Materna, Agata Zawłocka-Turno, Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych Sławomir Dudzik, Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych

Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Anna Piszcz, Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda Konrad Kohutek, Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda

O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Maciej Bernatt, Bartosz Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba i kierunek dalszych zmian Małgorzata Modzelewska de Raad, System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba i kierunek dalszych zmian

Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c. Dawid Miąsik, Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2014 r.

Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2014 r.

Tabela wyroków SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r.

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Przegląd piśmiennictwa

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym Cezary Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 600 (Rajmund Molski).

Sprawozdania

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze
zmiany i kierunki dalszej modernizacji Sprawozdanie ze orgaznizowanej przez CARS ogólnopolskiej konferencji pn. „Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji” (19 stycznia 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK) (Dariusz Aziewicz, Ilona Szwedziak-Bork)

Nr publikacji PW CARS : 55
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 33
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl