Spis treści

Liberalizacja i regulacja rynków kolejowychLiberalizacja i regulacja rynków kolejowych – nowe wyzwania (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Jednolity europejski obszar kolejowy Łukasz Ziarko, Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kolejowego w Unii Europejskiej

Infrastruktura usługowa w Polsce i w Europie Radosław Pacewicz, Infrastruktura usługowa w Polsce i w Europie – obecne problemy dostępu do niej a zmiany wynikające z konieczności implementacji Dyrektywy 34/12

Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych Michał Gajdus, Anna Laszczyk, Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce

Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej Marcin Król, Tomasz Banaszczyk, Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej w transporcie kolejowym w Polsce?

Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów Filip Dopierała, Kompetencje Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem

Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich Stefan Akira Jarecki, Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników komercyjnych i świadczących usługi publiczne

Dostęp do taboru kolejowego barierą rozwoju Michał Zajfert, Dostęp do taboru kolejowego barierą rozwoju rynku przewozów pasażerskich w Polsce

O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Gołąb, O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Sektor transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwośc Łukasz Gołąb, Sektor transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Polska uchybiła dwom zobowiązaniom wynikającym z prawa Polska uchybiła dwom zobowiązaniom wynikającym z prawa UE w dziedzinie transportu kolejowego.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30.05.2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja v. Polska (Tadeusz Skoczny)

Duńska pomoc państwa Duńska pomoc państwa dla zasiedziałego operatora kolejowego zgodna z prawem unijnym.
Wyrok Sądu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie T-92/11– Andersen v. Komisja (Jędrzej Wciślak)

Bezpośrednie zawarcie umowy Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług i zaskarżalność czynności organizatora transportu zbiorowego.
Glosa do orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawach II SA/Gl 1024/12, 1267/12, 1268/12, 1269/12 oraz 1408/12 i 1409/12 (Katarzyna-Bożekowska-Zawisza, Łukasz Bożekowski)

Prezesa UTK zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej Charakter prawny decyzji Prezesa UTK zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 28.05.2013 r., XVII AmK 1/12 (Marcin Trela)

minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Podstawa kalkulacji opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 21.02.2013 r., XVII AmK 2/12 (Michał Będkowski-Kozioł)

Przegląd piśmiennictwa

Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce (Łukasz Gołąb)

 

Nr publikacji PW CARS : 38
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 18
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl