Spis treści

od redakcjiNowość za nowością (od redaktor numeru)

Artykuły

Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne Agata Jurkowska-Gomułka, Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne

Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacja B2b) Michał Zaremba, Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacja B2b)

Relacja klauzuli generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Katarzyna Manteuffel, Mikołaj Piaskowski, Relacja klauzuli generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Czy potrzebna jest ustawowa definicja kartelu? Rozważania w oparciu o propozycję definicji zawartą w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Kamil Kłopocki, Czy potrzebna jest ustawowa definicja kartelu? Rozważania w oparciu o propozycję definicji zawartą w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Solidarna odpowiedzialność sprawców naruszenia prawa konkurencji przewidziana w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 7 lutego 2017 r. – aspekt podmiotowy Aleksandra Milewska, Solidarna odpowiedzialność sprawców naruszenia prawa konkurencji przewidziana w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 7 lutego 2017 r. – aspekt podmiotowy

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – polska próba implementacji dyrektywy odszkodowawczej w zakresie terminów przedawnienia Anna Tworkowska-Baraniuk, Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – polska próba implementacji dyrektywy odszkodowawczej w zakresie terminów przedawnienia

Ułatwienia dowodowe i rozpoznawania spraw w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Patrycja Szot, Ułatwienia dowodowe i rozpoznawania spraw w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Zakaz third-party ownership przejawem naruszenia unijnych
reguł ochrony konkurencji przez FIFA? Radosław Niwiński, Zakaz third-party ownership przejawem naruszenia unijnych reguł ochrony konkurencji przez FIFA?

Odpowiedzialność osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym Paulina Korycińska-Rządca, Odpowiedzialność osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Analiza wybranych regulacji wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – jakie zmiany w polskim prawie? Małgorzata Salitra, Analiza wybranych regulacji wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – jakie zmiany w polskim prawie?

Zwalczanie nadużywania przewagi kontraktowej w handlu detalicznym produktami spożywczymi w Niemczech – przegląd Wojciech Łyszczarz, Zwalczanie nadużywania przewagi kontraktowej w handlu detalicznym produktami spożywczymi w Niemczech – przegląd

Odpowiedzialność deliktowa UE za naruszenie przez Sąd prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie Odpowiedzialność deliktowa UE za naruszenie przez Sąd prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie
Glosa do wyroku Sądu UE z 10 stycznia 2017 r. w sprawie T-577/14 Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko UE (Marta Michałek-Gervais)

W kwestii propozycji zobowiązań przedsiębiorstwa W kwestii propozycji zobowiązań przedsiębiorstwa
Wyrok Sądu UE z 15 września 2016 r. w sprawie T-76/14 Morningstar, Inc. przeciwko Komisji (Elwira Konopko)

Franczyzowy paradoks Franczyzowy paradoks
Komentarz do decyzji Prezesa UOKiK nr DKK-191/2016 w sprawie koncentracji Eurocash/Eko Holding (Szymon Gołębiowski)

Przegląd piśmiennictwa

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne Rafał Stankiewicz, Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 537 (Andrzej Powałowski)

Sprawozdania

Piąta polsko-portugalska konferencja doktorancka dotycząca prawa konkurencji Piąta polsko-portugalska konferencja doktorancka dotycząca prawa konkurencji, Białystok, 14 października 2016 r. (Magdalena Knapp, Radosław Niwiński)

Nowe zakazane praktyki sieci handlowych? Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Konferencja „Nowe zakazane praktyki sieci handlowych? Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”, Warszawa, 30 listopada 2016 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Ogłoszenia

Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective Zaproszenie na 2. Konferencję Międzynarodową CARS i WP UwB „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, Supraśl, 29–30 czerwca 2017

Nr publikacji PW CARS : 78
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl