Spis treści

Pomoc publiczna państwaiKAR wkracza w kolejny rok (od redaktora numeru)

Artykuły

Kompensacyjna redukcja oferowania w pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej dla linii lotniczych w prawie Unii Europejskiej – analiza skutków, perspektywy zmian Jakub Kociubiński, Kompensacyjna redukcja oferowania w pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej dla linii lotniczych w prawie Unii Europejskiej – analiza skutków, perspektywy zmian

Pojęcie przedsiębiorstwa a rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i pomoc de minimis Łukasz Stępkowski, Pojęcie przedsiębiorstwa a rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i pomoc de minimis

Kiedy zgłosić zamiar koncentracji? O wybranych problemach prawnych obligatariuszy obligacji zamiennych z perspektywy prawa kontroli koncentracji Szymon Syp, Kiedy zgłosić zamiar koncentracji? O wybranych problemach prawnych obligatariuszy obligacji zamiennych z perspektywy prawa kontroli koncentracji

Prawo konkurencji na świecie

Nowe prawo konkurencji Hong Kongu Wojciech Podlasin, Nowe prawo konkurencji Hong Kongu

Przegląd prawa i orzecznictwa

Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym Wojciech Dziomdziora, Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

Nabycie Skype przez Microsoft nie stanowi istotnego utrudnienia skutecznej konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym Nabycie Skype przez Microsoft nie stanowi istotnego utrudnienia skutecznej konkurencji na unijnym rynku wewnętrznym.
Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie T-79/12 Cisco & Messagenet przeciwko Komisji Europejskiej (Tadeusz Skoczny)

Do kartelu potrzeba... niewielu, czyli o odpowiedzialności grupy kapitałowej za udział w nielegalnym porozumieniu. Do kartelu potrzeba... niewielu, czyli o odpowiedzialności grupy kapitałowej za udział w nielegalnym porozumieniu.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-287/11 Komisja przeciwko Aalberts Industries NV i in. (Ilona Szwedziak-Bork)

Naruszenie obowiązków proceduralnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Naruszenie obowiązków proceduralnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., III SK 67/12 PKP Cargo (Dariusz Aziewicz)

Charakter odpowiedzialności za niewykonanie decyzji Prezesa Urzędu oraz potencjał ekonomiczny grupy kapitałowej przedsiębiorcy jako przesłanka wymiaru kary pieniężnej. Charakter odpowiedzialności za niewykonanie decyzji Prezesa Urzędu oraz potencjał ekonomiczny grupy kapitałowej przedsiębiorcy jako przesłanka wymiaru kary pieniężnej.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., III SK 51/12 Carrefour Netherland (Tadeusz Skoczny)

Działania organizatora rynku z perspektywy zakazu nadużywania pozycji dominującej. Działania organizatora rynku z perspektywy zakazu nadużywania pozycji dominującej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2013 r., VI ACa 170/13 (Konrad Kohutek)

Kara w wysokości rażąco wygórowanej. Kara w wysokości rażąco wygórowanej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r., VI ACa 1615/12 (Antoni Bolecki)

Naruszenia proceduralne przez Prezesa UOKiK (wertykalne porozumienie cenowe). Naruszenia proceduralne przez Prezesa UOKiK (wertykalne porozumienie cenowe).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r., VI ACa 1454/12 (Małgorzata Kozak)

Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2013 r.

Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2013 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2013 r.

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN i SA w sprawach konkurencji w 2013 r. Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN i SA w sprawach konkurencji w 2013 r.

Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r.

Przegląd piśmiennictwa

Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej Aleksander Maziarz, Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (recenzja: Łukasz Grzejdziak)

System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji Marian Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014 (omówienie: Agata Jurkowska-Gomułka)

 Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwania dla europejskiego modelu gospodarczego Jakub Kociubiński, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwania dla europejskiego modelu gospodarczego, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013 (omówienie: Ilona Szwedziak-Bork)

Polska bibliografia antymonopolowa i regulacyjna w 2013 r. Polska bibliografia antymonopolowa i regulacyjna w 2013 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdania

Sport a Unia Europejska Sprawozdanie z konferencji pn. Sport a Unia Europejska, Akademia Leona Koźmińskiego, 11 grudnia 2013 r. (Piotr Semeniuk)

Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007–2013 Sprawozdanie z działalności CARS w latach 2007–2013 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Lista recenzentów zewnętrznych wszystkich numerów (1–8) iKAR 2013 Lista recenzentów zewnętrznych wszystkich numerów (1–8) iKAR 2013

Nr publikacji PW CARS : 44
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 23
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl