Spis treści

od redakcjiOd redakcji

Od redaktorów prowadzącychOd redaktorów prowadzących

Działania regulacyjne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2011–2014Działania regulacyjne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2011–2014 (Krzysztof Dyl)

Artykuły

Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej – konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle Stefan Akira Jarecki, Nowe podejście Komisji Europejskiej do publicznego finansowania budowy infrastruktury transportowej – konsekwencje orzeczenia w sprawie Leipzig-Halle

Proces dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP – przegląd aktualnych procedur Tomasz Chudziński, Proces dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP – przegląd aktualnych procedur

Obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych Filip Dopierała, Obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym Jana Pieriegud, Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym

Ocena wybranych zapisów wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod względem możliwości skutecznego kształtowania oferty przewozowej w transporcie kolejowym Marcin Ryndziewicz, Ocena wybranych zapisów wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod względem możliwości skutecznego kształtowania oferty przewozowej w transporcie kolejowym

Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym Magdalena Wilczek-Karczewska, Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Kontrola wdrażania dyrektyw kolejowych do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec w 2013 roku Andrzej Gola, Kontrola wdrażania dyrektyw kolejowych do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec w 2013 roku

Półtora roku w niepewności, czyli Komisja daje szansę Deutsche Bahn. Półtora roku w niepewności, czyli Komisja daje szansę Deutsche Bahn.
Postępowanie COMP/AT.39678, AT.39731, AT.39915 – Deutsche Bahn I/II/III
(Anna Piszcz)

Zakres obowiązków informacyjnych przewoźników kolejowych dotyczących usług świadczonych w pociągu oraz możliwości przesiadek na poszczególnych stacjach na trasie pociągu. Zakres obowiązków informacyjnych przewoźników kolejowych dotyczących usług świadczonych w pociągu oraz możliwości przesiadek na poszczególnych stacjach na trasie pociągu.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2014 r.
(II GSK 2119/12) (Magdalena Mitas)

Forma i prawne wymogi wobec sprawowanego przez Prezesa UTK nadzoru przestrzegania przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa. Forma i prawne wymogi wobec sprawowanego przez Prezesa UTK nadzoru przestrzegania przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2014 r. (II GSK 1906/12)
(Tomasz Godlewski)

Uprawnienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Uprawnienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 czerwca 2014 r. (VI ACa 1473/13)
(Marcin Trela)

Naruszenie obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów. Naruszenie obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów.
Wyrok WSA w Warszawie z 5 czerwca 2014 r. (VII SA/Wa 2609/13)
(Monika Floriańczyk-Kardas)

Przegląd piśmiennictwa

Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce (Łukasz Gołąb)

Sprawozdania

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola”, Wrocław, 5–6 czerwca 2014 r. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola”, Wrocław, 5–6 czerwca 2014 r.
(Jan Gola, Wojciech Szydło)

Recenzenci artykułów w numerach 1–9/2014 iKAR Recenzenci artykułów w numerach 1–9/2014 iKAR

Nr publikacji PW CARS : 54
Nr publikacji PW Elektronicznych CARS: 32
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydawca : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3;
tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul.Inflancka 15/198;
tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl